TARAKLI AJANS �nternet Gazetesi - Tarakl� Haberleri - G�ncel - Politika - Siyaset - Spor - Ekonomi - Ya�am - E�itim - K�lt�r - Sa�l�k - Forum - Blog

Kalem

Abdurrahman ZEYNEL

   İrfan Nedir?

 
A
A
A
A
A
A
A
   İrfan Nedir?Mekanlar eskimekte, zaman hızla akıp gitmekte, toplumlar sahip oldukları mirası yarınlara nasıl aktarabilmenin planlarını yaparken, ecdadımız, hayat tecrübelerini, düşünce ve intibalarını bazen sözle , bazen de yazıyla gelecek kuşaklara aktarmışlardır. Geçmişten aldıkları bu hasletleri gelecek kuşaklara aktarabilmek için kelimeler, deyimler, ata sözleri ve kavramlar kullanmış, fakat istemeyerekte olsa zamanla bunların bir bölümü unutulup sözlüklerin sahifeleri arasında kalmıştır. Unutulan veya unutulmaya yüz tutmuş kelimelerden biri de "irfan" dır.

İrfan kullanım şekline göre  bilme, anlama, sezme ve kültür olarak ifade edilebilir. Refik Halit Karay konuyla ilgili  şöyle bir örneği verir. "Zira onun irfan seviyesi hakkında malumatım çok azdır". Bir başka ifadeyle irfan; asırların biriktirdiği fikirlerin bütününe irfan denir. Gerçekte irfan Kur'an-i bir terim olup olay ve hadiselerin yorumlanması ve anlatılmasıdır. Cemil Meriç; İrfan ilahi olan ile insani olanın mezcedilerek nassla, yani eser idrakine sunulan büyük ezeli  hakikatlere, insan oğlunun tecrübelerinden aldığı dersleri ilave ederek, olayları yeni baştan düşünmesi, tecrübenin, dini ile dünyevinin imtizacıdır" diye tanımlamaktadır.

İrfan gerçeğe ulaştırma isteği, hadiseleri güçlü seziş, emin adımlarla sonuca varıştır. Olayları bilme, anlama, sezme ve kavrama biçimidir. Bazen dini gerçekleri, sırları ve gizemleri bilme isteği olarak algılanabilir. Ancak bu zaman zaman kendi iç dinamiğinden kaynaklanan zorlukları ve tehlikeleri beraberinde getirir. Mesela Isra Suresinde "bilmediğin şeyin ardına düşme, göz gördüğünden, kulak duyduğundan ve kalp hissettiğinden sorumludur" mesajıdır.

İrfan; doğuştan getirilenlerin, terbiye ile derinleşmesi, eğitimle  zenginleşmesidir. Bunu Nedim on altıncı yüzyılda  "bellî söz bilmeziz ama, biraz irfanımız vardır" ifadesiyle 19 yüzyılda Ziya Paşa'nın "kişi kendi noksanın bilmek gibi irfan olmaz" demesi, Atatürk muallimlere hitaben "muallimler cumhuriyet sizden irfanı hür, vicdanı hür yeni nesiller bekler"  ifadesi  ayrıca Harbiye Marşındaki "kanla irfanla kurduk, biz bu cumhuriyeti" işin boyutunu göstermesi bakımından önemi gösterirken, Şeyh Sa'dî Şîrâzî'nin "akıllı ve irfan sâhibi kimse, meyveli ağaç gibi mütevâzî olur" ifadesi olayın başka bir boyutunu işaret etmektedir.

 Günümüzde irfan-kültür ilişkilerine gelecek olursak aslında; kültür irfanın sadece bir yönünü gösterebilir, bütününü ifade etmez. Kültür bir hayat tarzıdır. Kitaplardan öğrenilir. Ahlaki hiç bir değer belirtmez. Değer yargıları farklı olan toplumların kültürlerinin farklılığı buna işaret eder. Cemil Meriç, "Osmanlı irfan, Avrupa kültürdür" demek suretiyle bu gerçeği ileri sürer.  Yine Cemil Meriç hayatının sonuna doğru irfana yönelmiş olması, konuyla ilgili bir kitap yazma isteği buradan kaynaklanır.

Öteden beri tasavvufçuların irfana ve marifete baştan beri büyük önem verdiğini, irfan yolu, ariflerin tuttukları yol gibi tanımlamalar yapmaları yanında, tasavvuf büyüklerinden olan sufilere; arifler, ehl-i irfan, ehl-i marifet sahibi denilmesi bu kavramın sahiplenildiği anlamını taşır. Fakat tasavvufa dair yazılan eserlerde özellikle ilk ve ana kaynaklarda irfan yerine daha çok marifet terimi kullanılması dikkat çekmekte, buna karşılık irfan kelimesi çok az kullanılması bir hakikattir.

İrfan; kaynağı kalp ve vicdan olan fıtri ve insani bir bilgidir. "Fetvayı kalbinden iste", "vicdanına danış" anlamına gelen sözler irfana, insafa işaret edilmiş olabilir. Günah ve kötülük kirinden arındırılmış, sahih itikat, ihlâslı ibadet ve dürüstlüğü esas alan bir ahlakla donatılmış, bezenmiş, süslenmiş, saf, temiz bir kalp ancak doğru bilgi verir. Bu bilginin doğruluğunu akıl da teyit eder. Bu nitelikteki bilgiye sezgi, keşf ve ilham dendiği de olur.

Anadolu'nun en ücra köşelerinde, köylerinde, kasabalarında öyle insanlar vardır ki tavırları, davranışları ve ileri görüşlülükleri sizleri şaşırtabilir. Bu insanlar ne mektep ne medrese görmüş ve nede bir şeyhin dizinin dibinde oturmuşlardır. Ancak asırların imbikten süzülerek gelen saf, temiz berrak su gibi kristal yapıda hikmetli sözlerini söylemeleri, yaşadıkları tecrübeleri hal diliyle muhataplarına hissettirmeleri, kopacak fırtınaları önceden ön görebilmeleri bu insanların irfanına bağlanabilir.14 Aralık 2016 - 23:03:25 - 770 günlük
Ekleyen:
Abdurrahman ZEYNEL

Okuyan: [1626] Yorumlayan: [7] [Yazdır]

Yorum yap


Yorumlar:  

Yazan: Abdurrahman Zeynal 

19.12.2016 - 15:28:03

Saygıdeğer Ahi Naci Bey yaptığın yorumlar sonucu niye İrfan dedim. Zaman Zaman unutulan kelimeleri yazmak istiyorum. Geçenlerde bir kardeşim Hocam şu "irfan" kelimesini bir yazarmısınız dedi. Yazı bunun üzerine kaleme alındı. Umarım faydalı olmuştur. Selam ve saygılarımla.

Yazan: Ahi Naci İşsever 

17.12.2016 - 09:40:05

Mesajınızı tecessüsle okudum. Kim olduğunuzu teşhis etmek zor değil. Şekerciliğin koca ustası "Esat'ın" dükkanı önündeki boş tenekelerden "şeker artığı" piyizlenirdim ben. Rahmetliler eski mezarlığa duvar yaptırırken senin esâmen yoktu. Bu denli uzun olacağını kim bilebilirdi kim? Ahi Naci İşsever.

Yazan: Mektep,Okul Herhalde. 

16.12.2016 - 16:14:00

Allah Allah,Abdurrahman Bey ne biçim başlık o öyle,Rahmetli Metin Sayın'ın babası,MEHMET AMCA Sağ olsaydı'da bu soruya o cevap verseydi.Hazır cevap Mehmet amca,İçin'den geldiği gibi konuşan,Gördüğünü Çekinme'den söyleyen,Ender Taraklılar'dan Birisiydi,Manifaturacı Rüştü bey'de Çok efendi,İyi bir Taraklı'lı idi.Allah Rahmet eylesin.

Yazan: Ahi Naci 

16.12.2016 - 00:41:29

"İrfan" sözcüğünden rahmetli İrfan Hafız'ın imajına sıçrayışımın nedeni, kocamış romantızmimizin ilgi bekleyen yalmızlığındandır.Yakın arkadaşım Çömez Mehmet'i de ölümünden beri anmayan Taraklı'nın hafsalasını kaşımak istedim.Bu beşerî unutkanlık, yarın emir-i hak geldiğinde nafsimde de nüksederse, tahmin etmişti denile.

Yazan: Ahi Naci İşsever 

15.12.2016 - 21:23:37

İrfan Hafız Söbü Ekrem'in Babası ve Prf.Dr Çömez Mehnet'in de (Erkal) okulda velisidirler. Söbü Ekrem'in Babası Hafız Efendi'nin gaztemiz fıkra yazarlarından Mustafa Özbilge'nin de Allah katında câri hizmetleri vardır. Allah ondan gani gani razı olsun. Bana kandinden çok oğlu söbü EKREM daha yakındırlar.Nerden nereye. Berber Kemal'in küçük kızı Emine Hanım'dan İrfan Hafız'a dair, kocası çömez Mehmet'e dair anılarını dinlemek ne iyi olurdu. 2

Yazan: Ahi Naci İşsever 

15.12.2016 - 20:13:18

Hafız Kante Recai, İstanbul Vefa kulübünde de tutunamayınca Taraklı'ya avdet etti. Nâfi İbrahim'den devren gelen çantayı teslim alarak tahsildarlık etmeye başladı.Sonra da İstanbul Beykoz'da müveyzi oldu. Şeytancık Mustafa bedava dağıtılan limon ve aferinler hatırına Taraklı'ya geldi ise de Sikeci'den kalkan bir trenle Taraklı'ya su tesisatını yapmış Almanların da vesilesiyle Almanya'ya gitti. Sözü burada kesiyorum. Devamı yazının başlığına bağlanacak.

Yazan: Ahi Naci İşsever 

15.12.2016 - 13:38:41

Rahmetli KANTE RECAİ, Taraklı'da Hafız Üsen'in Rahle-i tedrisi-nde "hafızlığını 21. hatim ve tekmil ezberinden sonra, hafızlığı tescil edilmiş biriydi. Recâi Abi yaradılışındaki enerjik istidattan olsa gerek, İstambul Fener'deki İmam Hatip Okulu-nu solladı, Şeytancık Mustafa KAYA ile birlik o günlerin İstanbul VEFA FUTBOL KULÜBÜ'de de oynadılar. Sonra da, ataları haklı çıktı. Biri berber kalfası, Recai Abide belediye tahsildârı olarak Taraklı'ya avdet ettiler. "Arkası yarın..." deyip kesiyorum.Ahi Naci İşsever.

Sayfa: 1
 
Yazara Ait Diğer Yazılar
• Radikal İslamcıların Deği
• Azınlık Ve Misyonerler, V
• Tuzak Ve Provakatör
• Osmanlı Pay Edilirken
• Aziziye Tabyaları, Nene H
• Tarihi Türk-Ermeni Mesele
•  Büyük Selçuklu Veziri Ni
• Ne Oldu Bize
• Duymak İstemiyorum
• Türk Ordusu Ve Zafer Bayr
Diğer Yazıları ▲▼


Yeni Köşe Yazıları
• Kur'an ın Çağrısı 3 (Fahrettin YILDIZ)
• Kaymakam Okan Dağlı ile S (İzzettin KÖMÜRCÜ)
• BEDENİMİZİ YIPRATAN SERBE (Uzm. Diyetisyen Fatma FİDAN)
• Adı Konulmamış Savaş (Hüseyin Kolaç)
• Sakarya'nın Turizmine (Dr. Dursun Bostancı)
• Siyaseti Dizayn Etmeye Ça (İzzettin KÖMÜRCÜ)
• 10 Ocak Çalışan Gazetecil (İzzettin KÖMÜRCÜ)
• Kardanadam (Mustafa Özbilge)
• Radikal İslamcıların Deği (Abdurrahman ZEYNEL)
• Kur'an ın Çağrısı 2 (Fahrettin YILDIZ)


En Çok Okunan Yazılar
• Hafız İrfan Çakır ve Tara (Mustafa Özbilge)
• Kur'an-ı Kerimi Bilinçli (Fahrettin YILDIZ)
• Hattat Saim Özel (Mustafa Özbilge)
• Sazkaya’nın Ardında (editör)
• Pekmez Nasıl Yapılır ? (İzzettin KÖMÜRCÜ)
• Sırma Su ve Şaban Dişli (Sezai MATUR)
• Kırmızı Fahri ve Aşûre (Faruk Serkan YILMAZ)
• Mümkünlü Kasabası Neresi? (İzzettin KÖMÜRCÜ)
• Enver Topuz Paşa'dan sela (Ali Fikri AŞIK)
• Forson Mustafa (Faruk Serkan YILMAZ)


Sosyal Medya

Bizi Takip Edin

whatsapp
1
2
3
4
5
6
7
 
Aktif Ziyaretçi: 12 | Bugün Tekil: 785 | Toplam Tekil : 2880867 | Toplam Çoğul: 54335853 | Ip : 3.80.55.37
Online Yazarlar : Sitede hiç Yazar yok / Son 5 dk. içinde

2006 - 2018 © TARAKLI AJANS
Web sitemizdeki içeriğin tamamının ya da bir kısmının izinsiz kullanımı yasaktır. Hak ihlali sonucu yasal mercilere başvurulacaktır
En iyi görüntü için 1280 X 1024 ekran çözünürlüğü ve IE8  tavsiye ediyoruz..