TARAKLI AJANS �nternet Gazetesi - Tarakl� Haberleri - G�ncel - Politika - Siyaset - Spor - Ekonomi - Ya�am - E�itim - K�lt�r - Sa�l�k - Forum - Blog

Vahyin Aydınlığında

Fahrettin YILDIZ

Değişim ve Süreklilik

 
A
A
A
A
A
A
A
Değişim ve Süreklilik

“Biz yürürlükten kaldırdığımız veya unutturduğumuz herhangi bir mesajı mutlaka daha iyisi ve benzeri ile değiştiririz.” (Bakara 2/106)

Kuran, dünyada mevcut olan tek gerçek vahiydir. Ona hiçbir yönden batıl karışmamış, indiği andan itibaren hiçbir değişikliğe uğramamıştır. O, Allah’ın koruması altındadır. Kuran tek ve her şeye hâkim olan Allah’a imanın gereğini yerine getiren, takvanın üstünlüğünü yaşayan, şirk ve ahlaksızlıklardan arınmış bir toplum oluşmasını istemiştir. Kuran’ın bu talebi, Peygamber(as)’ in önderliğinde kısa bir sürede, baş döndürücü bir hızla toplumdaki ihtiyaç ve gelişmelere uygun olarak ortaya konmuştur. Neticede, gerçek anlamda örnek olabilecek bir İslam toplumu inşa edilmiştir.

Peygamber(as)’in vefatından sonra ve ilk İslam toplumu döneminde, Kuran ve sünnetin yorumları, Kuran’ın dinamik mesajına uygun biçimde yapılmış, o günkü toplumda Kuran ve sünnet, hayatın ve sosyal yapının temeli olarak yer almıştır. Onlar, Kuran mesajını kendi dönemlerinin şartlarına uygun biçimde yorumladılar ve bundan dolayı da onun feyiz ve bereketini gördüler. İlk nesil Müslümanları bu yorumları yaparken, ne dini değiştiriyorlar ne de hayırlı yeniliklerin önünü tıkıyorlardı. Çünkü onlar, Kuranın ve sünnetin özüne uygun olarak yapılan işlerin doğru ve meşru olduğunu çok iyi biliyorlardı.

İslam’a İlişkin Sorular ve Yanıtları

Resulullah’ın irtihalinin üzerinden çok zaman geçmeden meydana gelen karışıklıklar, Müslümanları esaslı bir kimlik bunalımı içine gitti. Bu bunalım sonucu birtakım tartışmalar ortaya çıktı. Günümüze kadar şu veya bu şekilde biçim değiştirerek devam eden bu tartışmalar içinde bugün şu sorular gündeme gelmektedir: “On dört asır önce gönderilen Kuran, bütün zamanlar ve mekânlar için geçerli midir? Sürekli olarak değişen bir dünyada değişmez ilkelere dayanan İslam’ın yeri nedir?” Yine bugün İslam’a ilişkin yargılar ortaya atılmaktadır: “İslam’ın olduğu yerde teokrasi vardır, uygarlık ve özgürlük yoktur. Çünkü İslam’ın medeni haklar konusunda günümüz insanına verebileceği bir şey yoktur.” 


Bu soruları ve yargıları cevaplamadan önce değişim kavramını açıklamak gerekecektir.

“Değişim” Kavramının Soy Kütüğü"


 


Kavramlarının gerçek anlamlarını bilmeden onlar hakkında yapılan değerlendirmeler, insanı doğru sonuca ulaştırmaz. Bunun için değişim kavramının taşıdığı anlamları taşıdığı anlamları net bir biçimde ortaya koymak gerekir. Hemen belirtelim ki değişim kavramı hem “olumlu” hem de “olumsuz” anlamda kullanılmaktadır. Kuran merkezli istikrarlı bir değişim, İslam’ın dikkate aldığı bir konudur. Değişimin bu olumlu anlamı, İslami literatürde tekâmül, teceddüt, ıslah ve ihya gibi kavramlarla dile getirilmiştir. Tekâmül, dine, akla, ilme, insan ve hayat gerçeğine uygun düşen müspet gelişme; teceddüt, yenilenme, müceddit de kuran ve sünnet ışığında kendi hayatını yenilemiş insan demektir. Daha çok sosyal içerikli olan ıslah kelimesi ise, toplumun pratik işlerini düzenlemeyle ilgili hayırlı yenilikleri ve iyileştirmeleri ifade eder. İslami manada değişmeyi dile getiren en yaygın kavram “canlanma” anlamına gelen “ihya” dır. İhya, bir şeyi yeniden ortaya koymak anlamına gelmez. Olana bir canlılık kazandırmak, işler hale getirip güncelleştirmek ve hayata taşımak “anlamına” gelir. Demek ki, İslami manada değişim “dini asli şekliyle hayata geçirmektir.” Değişim kavramı, “çağdaşlık, reform, batıcılık, devrim, köksüzlük, yozlaşma ve yabancılaşma” gibi olumsuz anlamda da kullanılır.


 


Merkezsiz değişme istikrarsızdır. Ve onda bir hayır yoktur. Değişim ve süreklilik, hayatın vaz geçilmez şartıdır. Çünkü yerinde kalmak, bir bakıma ölmek demektir. Tabiî ki değişmeyi sağlıklı olarak götüremeyen bir dünyada yaşadığımızı söylemek zorundayız.


 


İslam’a ve Kuran’a ilişkin sorulara gelince, bunları cevaplamak zor değil. Kuran kapsamında sunulan İslam, hayatiyeti olan dinamik bir din olarak doğdu. O, insan ve hayat gerçeğine ters düşmeyen yapısıyla kısa sürede bir medeniyet kurma çabasını da başarıyla sonuçlandırdı. Çünkü dinamizm bizzat Kuran’da İslam’ın ayakta kalma ve her asra cevap verme gücü de yine Kuran la birlikte İslam’ın tarihi tecrübesinde yatmaktadır. İslam insan hayatına girip ona müdahale eden, onu değiştiren, insanı da “süreklilik arz eden tevhidi inanç ve ahlak çizgisinde” tutmak isteyen bir dindir. Çünkü o, değişmez gerçeğin kendisidir. İslam, gerçeğin formunu prensip olarak örfe ve içtihada bırakmıştır. Demek ki, “süreklilik ve ilahi kaynağa bağlı değişme” , İslam’ın iki büyük hayati özelliğidir. Bu hayati özellikler hem vahyin bildirdiği hakikatlerin değişmezliğini sağlar, hem de dinin asılsız geleneklere boğdurmasını önler.


 


“İslam’ın olduğu yerde teokrasi vardır; İslam’ın medeni haklar konusunda günümüz insanına vereceği bir şey yoktur” şeklindeki haksız ve yanlış yargılar, İslam’ı her cephe de vurma için fırsat kollayan şer güçlerin ortaya attıkları mesnetsiz iddialardır. Modern, hayatta dini nereye koyacaklarını bilemeyen, onu hayatın dışına itmek isteyenler, İslam’a Kuran’ın kabul edemeyeceği bir tanım getirip ona kendi keyfi yorumları doğrultusunda bir konum biçtiler. Bunlara göre İslam, toplumsal hayata giren bir din değil, sadece vicdanlarda kalan ve halk kitlelerinin evinde yer alan anlamsız bir gelenek olmalıdır. Oysa, beşeri tanıma ihtiyaç duymayan tek din İslam dır. O, Kuran’ın sunduğu dinin hem adı hemde tamamıdır. Kuran’a uymayan hiçbir ilmi esasa dayanmayan bu tür yargıların, insanlığın hayrına sonuçlar doğurmayacağı çıkar.1-bakara 2 2: Hac 22 16; Kehf 18  1-8   1-2 vb.


2-Fussilet 41 41–42; Hicr 15 9 vb.


3-Al-i İmran 3 103–104; hac–22 41 vb.


                                                  devam edecek________


13  Mart  2008 - 00:34:03 - 3966 günlük
Ekleyen:
Fahrettin YILDIZ

Okuyan: [8232] Yorumlayan: [1] [Yazdır]

Yorum yap


Yorumlar:  

Yazan: ALİ Asilhan 

13.3.2008 - 08:26:22

Sevgili Hocam;Bu gün bilgiye ulaşmak çok kolay ancak bilgiyi elemek,yoğurmak,faydalı bir şekilde dini ve milli değerlerle çelişmeden çağdaş yorumlarla sunmak önemlidir.Bu gün inanç değerlerimize yapılan iftira ve yalanlar insanımızın imanına yöneliktir.Bu iftira ve yalanları tespit ederek "Kuran diliyle cevaplamanızı ve toplumsal zaaflarımızı dile getirmenizi takdirle karşılıyor klasikleşmişin dışın da,İslamın özüne yönelik anlatımlarınız beğeniyor kaleminize kuvvet,gönlünüze hikmet diyor saygılar sunuyorum.

Sayfa: 1
 
Yazara Ait Diğer Yazılar
• Kur'an ın Çağrısı 2
• Kur'anın Çağrısı
• Fahrettin YILDIZ, KUR'ANI
• Fahrettin YILDIZ, BAKARA
• Fahrettin YILDIZ, BAKARA
• Fahrettin YILDIZ, BAKARA
• Fahrettin YILDIZ, BAKARA
• Fahrettin YILDIZ, BAKARA
• Fahrettin YILDIZ, BAKARA
• Fahrettin YILDIZ, BAKARA
Diğer Yazıları ▲▼


Yeni Köşe Yazıları
• BEDENİMİZİ YIPRATAN SERBE (Uzm. Diyetisyen Fatma FİDAN)
• Adı Konulmamış Savaş (Hüseyin Kolaç)
• Sakarya'nın Turizmine (Dr. Dursun Bostancı)
• Siyaseti Dizayn Etmeye Ça (İzzettin KÖMÜRCÜ)
• 10 Ocak Çalışan Gazetecil (İzzettin KÖMÜRCÜ)
• Kardanadam (Mustafa Özbilge)
• Radikal İslamcıların Deği (Abdurrahman ZEYNEL)
• Kur'an ın Çağrısı 2 (Fahrettin YILDIZ)
• Bayraktaki AL Rerkten Hab (Dr. Dursun Bostancı)
• BİR ZAMANLAR POSTACI’YI (İzzettin KÖMÜRCÜ)


En Çok Okunan Yazılar
• Hafız İrfan Çakır ve Tara (Mustafa Özbilge)
• Kur'an-ı Kerimi Bilinçli (Fahrettin YILDIZ)
• Hattat Saim Özel (Mustafa Özbilge)
• Sazkaya’nın Ardında (editör)
• Pekmez Nasıl Yapılır ? (İzzettin KÖMÜRCÜ)
• Sırma Su ve Şaban Dişli (Sezai MATUR)
• Kırmızı Fahri ve Aşûre (Faruk Serkan YILMAZ)
• Mümkünlü Kasabası Neresi? (İzzettin KÖMÜRCÜ)
• Enver Topuz Paşa'dan sela (Ali Fikri AŞIK)
• Forson Mustafa (Faruk Serkan YILMAZ)


Sosyal Medya

Bizi Takip Edin

whatsapp
1
2
3
4
5
6
7
 
Aktif Ziyaretçi: 14 | Bugün Tekil: 562 | Toplam Tekil : 2878891 | Toplam Çoğul: 54287411 | Ip : 18.205.246.238
Online Yazarlar : Sitede hiç Yazar yok / Son 5 dk. içinde

2006 - 2018 © TARAKLI AJANS
Web sitemizdeki içeriğin tamamının ya da bir kısmının izinsiz kullanımı yasaktır. Hak ihlali sonucu yasal mercilere başvurulacaktır
En iyi görüntü için 1280 X 1024 ekran çözünürlüğü ve IE8  tavsiye ediyoruz..