TARAKLI AJANS �nternet Gazetesi - Tarakl� Haberleri - G�ncel - Politika - Siyaset - Spor - Ekonomi - Ya�am - E�itim - K�lt�r - Sa�l�k - Forum - Blog

Dıngılım

Mustafa Özbilge

Nurullah

 
A
A
A
A
A
A
A
Nurullah

Erbâb-ı kemâli çekemez nâkıs olanlar

Rencîde olur dîde-i huffaş ziyâdan

Ziya Paşa


Şair diyor ki: “Noksan olanlar, olgunluk sahiplerini çekemez; zira yarasaların gözleri de ışıktan rahatsız olur.”

Âmâların ışıktan rahatsız olabilmesi, onlar için bir umuttur. Duyu organlarının hâlâ dumura uğramadığına alâmettir bu. Fakat kendi körlüğüne deva aramayıp, başkalarının gören gözlerine parmak sokmaya yeltenenleri, -böylelikle körlerden müteşekkil bir ülkenin özleminde olanları- sağırlara havale edebiliriz ancak. Birbirlerini en iyi onlar ağırlar.

Binlerce renkli çehre ve binlerce gören gözden rencide olanlar, ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar. Bilsinler ki: “Allah, göklerin ve yerin nurudur.”

Bütün âlemi meydana koyan, kâinatı gösteren, hakikati bildiren, gözleri gönülleri şenlendiren odur. O olmasa idi hiçbir şey bulunmaz, hiçbir hakikat sezilmez, hiçbir neşe duyulmazdı.

Karanlıktan (zulmet) aydınlığa (nur) çıkaran kimdir?

Gerek hissî, gerek aklî, her çeşit zulmetin zıttı olarak, vicdan ve basîrette ortaya çıkan nur, kimin nurudur?

Cisimlerin üzerine aks eden ziya (ışık), gözdeki (gönüldeki) renk körlüğüne nüfuz edemiyorsa, körlere hiçbir şey açıklayamayız.

Sözlerimizi, gözlerinde özür olan kardeşlerimiz, yanlış anlayıp da buna alınmasınlar; çünkü aynı zamanda âmâ bir sahâbenin (ibn Ümmü Mektûm) aydınlık kalbini anlamaya çabalıyoruz.

Gazâlî: İnsanın bir basarı (görme duyusu) bir de basîreti vardır. Basar, ışığı ve renkleri idrak eden zâhiri (dış) gözdür. Basîret de kuvve-i âkıle (akıl potansiyeli) dir. Ve her ikisi de nurdur, der.

Somut bir misal verelim: Köle pazarında satışa çıkarılan Yusuf'u satın alan Aziz, basiretlidir. Çünkü önceden görebilmiştir Yusuf'taki istîdadı. Şuayip de Musa'yı yanına alarak bir basiret ortaya koymuştur. Tabii sadece bir ileri görüşlülük olarak da karşılayamayız kavramı.

İnsanın basîret nurunda, öyle nurlar vardır ki, bununla: hem kendini, hem idrâkini, hem araçlarını, hem külliyatı (bütünü) idrak eder ve çok derinliklere gider.

Nur, gözden ziyade akla değer bir şeydir. Tabii aklın aydınlığının, basîretli bir kalbin emrinde olduğunu da unutmayalım.

Gözümüzde Güneş’in nuru ne ise, akıl ve idrakimizde Kur’ân’ın ayetleri de öyledir.

Güneş’in diğer cisimlerden istifade etmeksizin dışına nur verme özelliği, Peygamberde daha kuvvetlidir. Peygamber, nuru; diğer insanlardan faydalanmadan (ümmidir-bir beşerden öğrenmemiştir) dışındakilere yayar. Fakat Güneş’in yine de diğer gezegenlerle bir alakası vardır. Nübüvvet (peygamberlik) ise tamamen Allah’tandır.

Halbuki adem, zulmet; vücud, nurdur (yokluk, karanlık; varlık ise aydınlıktır). Buna rağmen varlığının bilincinde olup, varoluşa gözlerini kapamış olanlara ne diyebiliriz: “Bir kimseye Allah nur vermemişse, artık o kimsenin aydınlıktan nasibi yoktur.”

Elmalılı merhum, Allah’ın nur olmasını, onun her şeyi yaratıp (Hâlık), yok olanı da var etmesine (Mûcid) bağlar. Nuru yapan, bu sıfatla sınırlı değil, nurun da üstündedir.

Kafirler küfür taassubu içinde öyle boğulur, öyle bocalarlar ki, bu: “Engin bir denizdeki yoğun karanlıklar gibidir; (öyle bir deniz) ki, onu dalga üstüne dalga kaplıyor; üstünde de bulut… Birbiri üstüne karanlıklar… İnsan, elini çıkarıp uzatsa, neredeyse onu dahi göremez. Bir kimseye Allah nur vermemişse, artık o kimsenin aydınlıktan nasibi yoktur.”

Kimin boyasıyla boyanıp (sıbgatullah), kimin nuruyla nurlandığımız (nurullah) hususunda, yakın tarihimizde yaşanan sistemli rahatsızlıkların, şimdi iyiden iyiye korkuya dönüşmesi bizi umutlandırıyor. Varsın nar ehli, nur ehlini anlamasın.

“Allah nurunu tamamlayacaktır. Kafirler istemese de.” 

Not1: Nurullah üzerinden korku ütopyası üretenlere George Orwell’ın Hayvan Çiftliği’ni, sonra da aynı yazarın 1984 adlı kitabını okumayı tavsiye ediyoruz.

Not2: Herhangi bir topluluk savunulacaksa, öncelikle, o topluluğa mensup olanlardan böyle bir şey beklenebilir. Benim işimse, kavramlarımı (mahremimi) savunmaktır; bir fraksiyonu değil.


12  Ocak  2010 - 17:24:23 - 3294 günlük
Ekleyen:
Mustafa Özbilge

Okuyan: [6467] Yorumlayan: [8] [Yazdır]

Yorum yap


Yorumlar:  

Yazan: Ahmet 

17.1.2010 - 19:01:35

Nereden alıntı? Valla merak ettim!

Yazan: Abdullah Birisi 

17.1.2010 - 14:02:16

Gönüllere inşirah veren bir yazı... Yorum yapmaktan acizim. Fi Emanillâh...

Yazan: mehmet raif 

17.1.2010 - 01:17:21

tevfik bey in yazısı nereden alıntı acaba hiç yabancı gelmiyor...

Yazan: Tevfik Kaymaz 

14.1.2010 - 11:45:16

Allah (c.c.)'ın Nur'u ancak kalpleri ile de görebilenlerce görülebilir yada anlaşılabilir. Kalpleri Allah a açılmamış , yada kalpleri kör yahut kilitli olanlara en koyu karanlığı da gösterip işte bu Allah'ın Nur'udur derseniz helede gözlerine nefislerine biraz dünyalık mal gösterirseniz onlar karanlığa da severek taparlar. Allah a teslim oldukları gibi koyu karanlığa teslim olurlar.

Yazan: Faruk Serkan (2) 

12.1.2010 - 23:59:44

Fakat çözememiş gibi! Lakin daha önce yayınlanan: "ODTü'de Bir Seyyah..., Kimin boyasıyla boyandığımız itikâdi meselemizdir" gibi başlıkları taşıyan yazılara bakılırsa; yazarın batı projektörlerin hepsine karşı oluşunun fâş edilmiş metinleriyle karşılaşılacaktır. Batıdan bu coğrafyaya a-kan, İslam'a ters düşen ulusalcılığa karşı olduğuyla da... Biraz İslam, bir tutam sosyalizm, az miktarda milliyetçilik ve üzerine liberalizm sıkılarak bize içirilmeye çalışılan batı kokteyllerini kusmamız suç sayılmasın bugün. Kimileri gibi salt ABD düşmanlığı ve anti-kapitalist olduğu için hassasiyet göstermiyor yazar. Bu hassasiyet, bir fransiyonu savunma telaşı da değil. Mesele kavramların kirletilmemesi. Hepimizin ortak paydası olan kavramların...

Yazan: Faruk Serkan 

12.1.2010 - 23:32:03

O küçücük cismiyle -kendi ışığının- koca varlık âlemini nurlandıracağını düşünen beşer fikri; "YILDIZ böceği" misali -aydınlık yarınlar- için yanıp yanıp sönerken geceleri; "Nurullah"ın hiç gelmeyeceğini zannetmişti. Buna karşılık biz: "Yıldız böceği"nin yanıp sönmeyi bırakmayacağını biliyorduk. O, yanmaya devam edecekti hep. Fakat, ateş püskürenin ateşine: "serin ol" denilmesi; İbrahim(as) kadar cesur kılmıştı bizi... Nar Ehli Nur Ehli'ni anlamaz, evet! Ancak: "Nar nura zarar vermez; belki nura medet verir." Zira içine daldığın çatışmada, kaleminin namlusundan çıkan kıvılcımlar hürmetine, nurun bu sûtûna dolacağını göreceğiz. Meselenin bir franksiyon sorunu olmadığını; seni kızdıranın ciddi bir kavramın alalede kullanılması olduğunu umarım çözebilir beşer fikri.

Yazan: Servet YILDIRIM 

12.1.2010 - 22:34:50

Yazınız bana "ALDATAN SİZİ SAKIN ALLAH İLE ALDATMASIN"(Kur'an'ı Kerim ;Lukman 33,Fâtır 5,Hadid 14) mealindeki Allah uyarısını hatırlattı. Dün İstiklâl Harbi sırasında düşmanla mücadele edenleri "KÂFİRLİKLE" suçlayıp fetva veren ulema bozuntusu "ŞEYTAN EVLİYALARINI"(Kur'a'nı Kerim A'raf 27,30) hatırlatti. Kavramlarınızı(mahreminizi); Amerika-Utah'dan Türk Milletine tutulan Amerikan projektörlerinin ışığını Allah'ın nuru imiş gibi gösterenlere karşı da korumanız dileklerimle.

Yazan: ufuk şen 

12.1.2010 - 22:32:43

Mustafa kardeşim yazılması gereken ne varsa yazmışsın. Fazla söze hacet yok, yapılanlar ortada, hizmetler ortada. ALLAH (C.C.) Bin kere razı olsun. Edip yüreğin zeval görmesin

Sayfa: 1
 
Yazara Ait Diğer Yazılar
• Kardanadam
• Taraklı'nın İstiklâl Mada
• Belediye Başkanları Muhta
• Şeytan Boşaltır
• Belkıs
• Taksim
• İktidarın Maslahatı mı, M
• Bayramı İâde Edebilir miy
• Taraklı'da, Elvedâ Yâ Şeh
• Cemalettin Hoca ve Hisar
Diğer Yazıları ▲▼


Yeni Köşe Yazıları
• BEDENİMİZİ YIPRATAN SERBE (Uzm. Diyetisyen Fatma FİDAN)
• Adı Konulmamış Savaş (Hüseyin Kolaç)
• Sakarya'nın Turizmine (Dr. Dursun Bostancı)
• Siyaseti Dizayn Etmeye Ça (İzzettin KÖMÜRCÜ)
• 10 Ocak Çalışan Gazetecil (İzzettin KÖMÜRCÜ)
• Kardanadam (Mustafa Özbilge)
• Radikal İslamcıların Deği (Abdurrahman ZEYNEL)
• Kur'an ın Çağrısı 2 (Fahrettin YILDIZ)
• Bayraktaki AL Rerkten Hab (Dr. Dursun Bostancı)
• BİR ZAMANLAR POSTACI’YI (İzzettin KÖMÜRCÜ)


En Çok Okunan Yazılar
• Hafız İrfan Çakır ve Tara (Mustafa Özbilge)
• Kur'an-ı Kerimi Bilinçli (Fahrettin YILDIZ)
• Hattat Saim Özel (Mustafa Özbilge)
• Sazkaya’nın Ardında (editör)
• Pekmez Nasıl Yapılır ? (İzzettin KÖMÜRCÜ)
• Sırma Su ve Şaban Dişli (Sezai MATUR)
• Kırmızı Fahri ve Aşûre (Faruk Serkan YILMAZ)
• Mümkünlü Kasabası Neresi? (İzzettin KÖMÜRCÜ)
• Enver Topuz Paşa'dan sela (Ali Fikri AŞIK)
• Forson Mustafa (Faruk Serkan YILMAZ)


Sosyal Medya

Bizi Takip Edin

whatsapp
1
2
3
4
5
6
7
 
Aktif Ziyaretçi: 9 | Bugün Tekil: 710 | Toplam Tekil : 2877313 | Toplam Çoğul: 54263345 | Ip : 54.227.76.180
Online Yazarlar : Sitede hiç Yazar yok / Son 5 dk. içinde

2006 - 2018 © TARAKLI AJANS
Web sitemizdeki içeriğin tamamının ya da bir kısmının izinsiz kullanımı yasaktır. Hak ihlali sonucu yasal mercilere başvurulacaktır
En iyi görüntü için 1280 X 1024 ekran çözünürlüğü ve IE8  tavsiye ediyoruz..