TARAKLI AJANS �nternet Gazetesi - Tarakl� Haberleri - G�ncel - Politika - Siyaset - Spor - Ekonomi - Ya�am - E�itim - K�lt�r - Sa�l�k - Forum - Blog

Vahyin Aydınlığında

Fahrettin YILDIZ

Peygamber Muhammed (as)

 
A
A
A
A
A
A
A
Peygamber Muhammed (as)Hz. Muhammed, bir beşerdir ve aramızdan biridir. Ancak o, sıradan bir insan değildir. Onu, diğer bütün insanlardan ayıran, kendisine verilen “risalet misyonu” ve bu misyonun ona kazandırdığı “manevi şahsiyettir.” Çünkü Allah onu, vahiy almakla ve peygamberlerin sonuncusu olmakla onurlandırmıştır. Bu yüzden Hz. Muhammed hem bir beşer hem de Allah’tan vahiy alıp onu insanlığa tebliğ eden bir peygamberdir. Zira o, vahye mazhar olduktan sonra yeni bir kimliğe bürünmüş ve risalet misyonunu yüklenmiştir. Hemen belirtelim ki Kur’an diliyle insanlığa önder ve örnek şahsiyetler olarak takdim edilen bütün peygamberlerin kişilik ve öğretilerinde şu üç temel özellik dikkat çekmektedir. Bunlardan ilki “görev ve sorumlulukları ifade eden” misyon; ikincisi “görünüm ve davranışları belirten” vizyon; üçüncüsü de “gayret ve çabaları file getiren” aksiyondur. Hz. Muhammed’in peygamber olduktan sonra yüklendiği belli başlı görevler ise şunlardır:

a. Şahitlik: Bununla “onun, insanların bu dünyada yaptıklarına, ahirette yapacağı tanıklık” kastedilmiştir diyenler olmuşsa da, bu tanıklığın dünya ile ilgili olması da mümkündür. Çünkü o, bir Resul olarak öncelikle vahyin şahidi, hakkın tanığıdır. Ayrıca örnek şahsiyetiyle, risaletin en büyük delilidir. (bk. Müzzemmil 73/ 15; Ahzab 33/ 45; Feth 48/ 8 vb.)
b. Uyarma (İnzar): Risalet misyonunda en önemli ve öncelikli görev, “uyarma/inzar”dır. Zira ondan “kalkıp insanları uyarması” istenmiştir. (Müddessir 74/ 1-2) İnzar “muhatabı uyarmak; kötü ve korkunç olan şeyden sakındırmak ve kötü akıbetin vahametini önceden bildirmek” demektir. Uyarma görevi, başlangıçta sadece yakın akrabalara ait kılınmışken bilahare bütün Mekke’ye ve çevresine, sonunda da Kur’an’ın ulaştığı herkese yöneltilmiş; böylece Hz. Muhammed ulaşabildiği bütün insanları uyarmıştır. (En’am 6/ 92; Şuara 26/ 214; Şura 42/ 7; Meryem 19/ 97; Yasin 36/ 69-70 vb.)

c. Müjdeleme (Tebşir): Müjde, “insanı sevindiren ve mutlu eden iyi haber” demektir. Müjdelemek de, insanlara iyi haberler vermek, güzel haberlerle ümit aşılamak ve onları motive etmektir. Hz. Peygamber’in uyarıcılıkla birlikte zikredilen diğer bir vasfı da müjdeci (beşîr) oluşudur. (krş. Meryem 19/ 97; Bakara 2/ 119; Fâtır 35/ 24 vb.) O, inanıp iyi işler yapanları, mükâfatla müjdelemekle de emrolunmuştur. (Bakara 2/ 25; Yunus 10/ 3; Ahzab 33/ 47 vb.) Hz. Peygamber de bu görevi hem bizzat kendisi yerine getirmiş hem de ashabına müjdeci olmalarını öğütlemiştir. (Buhari, İman, 29; İlim, 11)
“Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; müjdeleyin, nefret ettirmeyin” (Buhari, İlim, 11) beyanları ona aittir.

d. Da’vet: Hz. Muhammed’in bir görevi de, kişileri ve toplumları Allah’ın dinine çağırmak ve bu uğurda her türlü mücadeleye göğüs germektir. (krş. Ahzab 33/45–46 vb.) Aslında da’vet, “müjdeleme (tebşir), uyarma (inzar) ve hatırlatma (tezkir) kavramlarıyla ifade ve ifâ edilen bir görev olsa da o stratejik bir olgudur; onun statik ve sabit ilkeleri olduğu gibi, şahıstan şahısa, toplumdan topluma, zaman ve zemine göre değişen yönleri de vardır. Bu yüzden vahyin güdümünde ve gözetiminde yapılan davet çalışmalarında Rabbânî ve nebevî bir strateji takip edilmiş; bu da Müslümanlar için davet yönteminin ideal bir pratiğini oluşturmuştur. Bu nebevî metot, bugün de yolumuzu aydınlatacak en büyük ışıktır.

e. Tebliğ: Hz. Peygamber’in en başta gelen görevi, Allah’tan aldığı vahiyleri ve o vahiylerden oluşan dini insanlara duyurmaktır. Bunun için tebliğ, risaletin en vazgeçilmez şartıdır. (Maide 5/ 67) Aslında bütün peygamberlerin en önemli misyonu “Allah’ın mesajlarını insanlara ulaştırmak ve İslam iktidarını gerçekleştirmek” olmuştur. Hz. Peygamber de Allah’tan aldığı vahiyleri, insanlara aynen ulaştırmıştır. Ancak o, ne pahasına olursa olsun, insanların hidayetini ve itaatini sağlamakla yükümlü değildir; ona düşen yalnızca tebliğdir. (bk. Âl-i İmran 3/ 20; Maide 5/ 92, 99 vb.) Bu, Hz. Peygamber’in insanları inanmaya zorlayamayacağı ve inanmayı gerçekleştirememekten dolayı sorumlu tutulamayacağı anlamına gelir. Nitekim o: “Allah beni tebliğci olarak gönderdi, zorlayıcı bir zorba olarak değil” buyurmuştur. (Tirmizi, Tefsir, 66)
f
f. Tilavet: Hz. Peygamber’in, Rabbinden gelen vahiyleri, ayet ve sureleri insanlara okuyarak duyurmasıdır. (İsrâ 17/ 106; Ankebût 29/ 45) İlahi irade onu, Allah’ın kitabını insanlara okumakla da görevlendirmiştir. (Yunus 10/ 16; Neml 27/ 92)
Tebliğ ve tilavet göreviyle ilgili olan bir hususun çok iyi bilinmesi gerekir. Hz. Peygamber, sadece kendisine Kur’an olarak inzal edilen vahyi değil, bu vahyin bir bilgi ve amel olarak yerleşmesini temin edecek başka bilgileri de tebliğ etmiştir. Vahyin pratik bir hayata dönüşmesi de bu şekilde gerçekleşmiştir. Çünkü pratik gerektiren bazı bilgiler, Hz. Peygamber’e Cibril tarafından bizzat öğretilmiştir. (Necm 53/ 5)
Buraya kadar sayılan görevler, Peygamber Muhammed’in (as) inanan-inanmayan ayrımı yapmaksızın tüm muhataplarla ilgili olan görevleridir. Bundan sonrakiler ise daha ziyade inananlarla ilgilidir.


28  Nisan  2010 - 00:01:20 - 3190 günlük
Ekleyen:
Fahrettin YILDIZ

Okuyan: [5104] Yorumlayan: [1] [Yazdır]

Yorum yap


Yorumlar:  

Yazan: ORHAN AFACAN 

4.5.2010 - 23:15:07

İÇİMDE HASRETİN VAR Ne güzel paylaşmak Ravza sevincini Görünce iki tanış birbirini. Musafayla kutlar ziyaretini Halim kötü, işim zor Ya Resulullah İçimde hasretin var Ya Resülullah Alnıma mührünü vur Ya Resulullah. Kâbe’den farklıdır Ravzanın safı. Gönülde Ravzanın say’ı, tavafı Tövbesidir Orhan’ın itirafı.* Halim kötü, işim zor Ya Resulullah İçimde hasretin var Ya Resülullah Alnıma mührünü vur Ya Resulullah. Biriktirmişte üçbeş kuruş Yaşlı, hasta Ravzaya yol tutmuş. Geçim, çoluk, çocuk bizi avutmuş Halim kötü, işim zor Ya Resulullah İçimde hasretin var Ya Resülullah Alnıma mührünü vur Ya Resulullah Medineliler her an mescidinde Bin kat sevap alırlar her nefesinde Benim kurtuluşum şefaatinde--- Halim kötü, işim zor Ya Resulullah İçimde hasretin var Ya Resülullah Alnıma mührünü vur Ya Resulullah Heryerde beş vakit ezan okunur Ravzada çok farklı bana dokunur. Adında kalbim acıyla burkulur Halim kötü, işim zor Ya Resulullah İçimde hasretin var

Sayfa: 1
 
Yazara Ait Diğer Yazılar
• Kur'an ın Çağrısı 2
• Kur'anın Çağrısı
• Fahrettin YILDIZ, KUR'ANI
• Fahrettin YILDIZ, BAKARA
• Fahrettin YILDIZ, BAKARA
• Fahrettin YILDIZ, BAKARA
• Fahrettin YILDIZ, BAKARA
• Fahrettin YILDIZ, BAKARA
• Fahrettin YILDIZ, BAKARA
• Fahrettin YILDIZ, BAKARA
Diğer Yazıları ▲▼


Yeni Köşe Yazıları
• BEDENİMİZİ YIPRATAN SERBE (Uzm. Diyetisyen Fatma FİDAN)
• Adı Konulmamış Savaş (Hüseyin Kolaç)
• Sakarya'nın Turizmine (Dr. Dursun Bostancı)
• Siyaseti Dizayn Etmeye Ça (İzzettin KÖMÜRCÜ)
• 10 Ocak Çalışan Gazetecil (İzzettin KÖMÜRCÜ)
• Kardanadam (Mustafa Özbilge)
• Radikal İslamcıların Deği (Abdurrahman ZEYNEL)
• Kur'an ın Çağrısı 2 (Fahrettin YILDIZ)
• Bayraktaki AL Rerkten Hab (Dr. Dursun Bostancı)
• BİR ZAMANLAR POSTACI’YI (İzzettin KÖMÜRCÜ)


En Çok Okunan Yazılar
• Hafız İrfan Çakır ve Tara (Mustafa Özbilge)
• Kur'an-ı Kerimi Bilinçli (Fahrettin YILDIZ)
• Hattat Saim Özel (Mustafa Özbilge)
• Sazkaya’nın Ardında (editör)
• Pekmez Nasıl Yapılır ? (İzzettin KÖMÜRCÜ)
• Sırma Su ve Şaban Dişli (Sezai MATUR)
• Kırmızı Fahri ve Aşûre (Faruk Serkan YILMAZ)
• Mümkünlü Kasabası Neresi? (İzzettin KÖMÜRCÜ)
• Enver Topuz Paşa'dan sela (Ali Fikri AŞIK)
• Forson Mustafa (Faruk Serkan YILMAZ)


Sosyal Medya

Bizi Takip Edin

whatsapp
1
2
3
4
5
6
7
 
Aktif Ziyaretçi: 13 | Bugün Tekil: 595 | Toplam Tekil : 2878924 | Toplam Çoğul: 54288090 | Ip : 18.205.246.238
Online Yazarlar : Sitede hiç Yazar yok / Son 5 dk. içinde

2006 - 2018 © TARAKLI AJANS
Web sitemizdeki içeriğin tamamının ya da bir kısmının izinsiz kullanımı yasaktır. Hak ihlali sonucu yasal mercilere başvurulacaktır
En iyi görüntü için 1280 X 1024 ekran çözünürlüğü ve IE8  tavsiye ediyoruz..