TARAKLI AJANS �nternet Gazetesi - Tarakl� Haberleri - G�ncel - Politika - Siyaset - Spor - Ekonomi - Ya�am - E�itim - K�lt�r - Sa�l�k - Forum - Blog
Üye Kayıt
TARAKLI AJANS Üyelik Sözleşmesi
TARAKLI AJANS’a hoş geldiniz!

TARAKLI AJANS web sitesini ziyaret ederek ve/ya TARAKLI AJANS üyesi olarak, TARAKLI AJANS web sitesinin kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve TARAKLI AJANS web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

TARAKLI AJANS kullanım koşulları bu sayfada yer almaktadır. TARAKLI AJANS İnternet Gazetesi, bu sayfada ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

TARAKLI AJANS kullanıcıları ve üyeleri, www.tarakliajans.com adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş maddelerini kabul etmiş sayılmaktadırlar. Bu nedenle lütfen “TARAKLI AJANS Üye Kayıt” sayfasını düzenli olarak takip ediniz.

TARAKLI AJANS kullanıcıları ve üyeleri, güncellenen sözleşme maddelerini uygun bulmamaları durumunda, diledikleri zaman TARAKLI AJANS üyeliğini bitirebilirler ve/veya TARAKLI AJANS web sitesini kullanmaktan vazgeçebilirler. TARAKLI AJANS kullanıcıları ve üyeleri, bu konuda TARAKLI AJANS İnternet Gazetesi.’nden herhangi bir hak talep edemezler.

TARAKLI AJANS Kullanım Koşulları’nı ihlâl etmeniz durumunda TARAKLI AJANS üyeliğinize ve/veya yazarlığınıza son verebilir; kişisel sayfanızı kapatabilir; yazılarınızı yayından kaldırabilir ve/veya aleyhinize dava veya hukuki takip yoluna gidebilir.

1. TARAKLI AJANS, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca TARAKLI AJANS altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem de yapılamaz.

2. TARAKLI AJANS web sitesinin içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı ANKAmedya Reklam Tanıtım ve Haberleşme Hizmetleri adına Enes ÇINAR’a aittir. TARAKLI AJANS kullanıcıları ve üyeleri, TARAKLI AJANS web sayfasını veya içindekileri izlemek ve/ya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden TARAKLI AJANS'ın açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler.

3. TARAKLI AJANS kullanıcıları ve üyeleri, TARAKLI AJANS web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler. Aksi takdirde TARAKLI AJANS'ın bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıdan aynen rücu edilir.

4. TARAKLI AJANS kullanıcıları ve üyeleri, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla TARAKLI AJANS web sitesini kullanamaz. Siteye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. TARAKLI AJANS kullanıcıları ve üyeleri, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde TARAKLI AJANS'ın bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıya rücu edilir.

5. TARAKLI AJANS kullanıcıları ve üyelerinin, TARAKLI AJANS web sitesini yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin TARAKLI AJANS’a bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilir. TARAKLI AJANS'ın ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile şüphelenmesi halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının siteye erişim veya siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklıdır.

6. TARAKLI AJANS kullanıcıları ve üyelerinin, TARAKLI AJANS web sitesini başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik ve/veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceklerini ve onların bu zararlarını gidereceklerini kabul ederler.

7. ANKAmedya Reklam  Tanıtım ve Haberleşme Hizmetleri, TARAKLI AJANS web sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. ANKAmedya Reklam Tanıtım ve Haberleşme Hizmetleri, TARAKLI AJANS kullanıcılarının ve üyelerinin, TARAKLI AJANS web sitesinden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, TARAKLI AJANS web sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

8. TARAKLI AJANS üyeleri, kendilerine tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde TARAKLI AJANS'ın söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. TARAKLI AJANS üyelerinin TARAKLI AJANS üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.

9. TARAKLI AJANS yazarı olarak kabul edilen kullanıcı, TARAKLI AJANS web sitesinde uygunsuz ve/veya Türkçe’nin kullanım kurallarına aykırı içerik yayınlayamaz. TARAKLI AJANS., kendi takdirine göre, yayın ilkelerine aykırı bulduğu, uygunsuz gördüğü her çeşit içeriği yayınlamama ve / veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

10. TARAKLI AJANS yazarlığına kabul edilen kullanıcılar, yazılarını ağırlıklı olarak sayfalarını oluştururken belirttikleri konuda yazacaklarını ve özel hayatlara ilişkin uygunsuz yayın yapmayacaklarını taahhüt etmiş olurlar. TARAKLI AJANS, buna aykırı davranan kişilerin yazılarını / yorumlarını yayınlamama ve/veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

11. Bunun haricinde, TARAKLI AJANS dilediği üyeye veya üyelerine sağladığı hizmetini geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tümüyle sona erdirme hakkına sahiptir. TARAKLI AJANS, kendi takdiri çerçevesinde, gerekli gördüğü durumlarda dilediği üyenin yazılarını ve/veya yorumlarını yayından kaldırabilir, düzenleyebilir veya silebilir.

12. TARAKLI AJANS kullanıcıları ve üyeleri, TARAKLI AJANS web sitesine gönderdikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin TARAKLI AJANS ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından TARAKLI AJANS'a karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

13. ANKAmedya Reklam Tanıtım ve Haberleşme Hizmetleri’nin her zaman, tek taraflı olarak TARAKLI AJANS web sitesini sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.

14. TARAKLI AJANS, kullanıcı ve üyelerinin bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kullanıcı ve üyelerinin yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve üyeler, bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak ANKAmedya Reklam Tanıtım ve Haberleşme Hizmetleri.’den herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir.

15. TARAKLI AJANS web sitesine üyelik başvurusunda bulunmak, TARAKLI AJANS yazarı olmanın ön koşulu olmakla beraber yeterli koşulu değildir. TARAKLI AJANS yazarı olmak için başvuru işlemlerini tamamlayan kullanıcıların başvuruları TARAKLI AJANS tarafından değerlendirilir; sadece uygun görülen yazarlar TARAKLI AJANS sitesi yazarı olarak kabul edilir. TARAKLI AJANS web sitesine gönderilen her tür içerik, editör onayından geçtikten sonra TARAKLI AJANS sitesinde yayınlanmaya başlar. Şu kadar ki, TARAKLI AJANS kendi belirlediği ve sadece uygun gördüğü TARAKLI AJANS yazarının gönderdiği içeriği önce yayına alma ve yayın sonrasında yapılan editör kontrolünde gerekli görüldüğü takdirde söz konusu içeriği yayından kaldırma hakkını haizdir.

16. TARAKLI AJANS, kayıtlarını eksik giren üyelerin ve/veya blogunun TARAKLI AJANS web sitesinin kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerinin hesapları hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir. Ayrıca TARAKLI AJANS, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir.

17. TARAKLI AJANS kullanıcıları ve üyeleri, TARAKLI AJANS web sitesini değer yaratacak bir içerik üretmeksizin, sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, bu site aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı/satışı yapma veya satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. ANKAmedya Reklam Tanıtım ve Haberleşme Hizmetleri, kendi kişisel takdirine göre, TARAKLI AJANS web sitesini bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklere son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.

18. ANKAmedya Reklam Tanıtım ve Haberleşme Hizmetleri, TARAKLI AJANS üye sayfalarında çeşitli formatlarda tanıtım veya reklam görüntüleri, yazıları veya bağlantıları yayınlama hakkına sahiptir. ANKAmedya Reklam Tanıtım ve Haberleşme Hizmetleri, dilediği üye veya üye grupları için reklam uygulaması yapabilir veya yapmayabilir.

19. TARAKLI AJANS, kullanıcılarının ve üyelerinin sağladıkları içerikleri, www.tarakliajans.com bünyesinde çeşitli sayfalarda ön plana çıkarılabilir veya çıkarılmayabilir.

20. TARAKLI AJANS yazarı, kişisel TARAKLI AJANS sayfasını kapatırsa, o güne kadar ürettiği içeriğin TARAKLI AJANS tarafından kullanım hakkı saklı kalacaktır.

21. Yazar, yazmış olduğu yazılar ile ilgili olarak herhangi bir bedel talep etmeksizin, yazılarının Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanunun 21, 22, 23., 24., 25. maddelerinde düzenlenen mali haklarının ANKAmedya Reklam Tanıtım ve Haberleşme Hizmetleri'ne herhangi bir süre ve yayın kısıtlaması olmaksızın devrettiğini, söz konusu yazılarının önceden izin almaya gerek olmaksızın ANKAmedya Basın Grubu internet siteleri, gazeteleri ve her türlü iletişim araçları yayınlarında ve ayrıca yayınmasına muvafakat ettiğini, bu hususun muvafakatname/yetki belgesi niteliğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda ANKAmedya Reklam Tanıtım ve Haberleşme Hizmetleri, TARAKLI AJANS sitesinde yayınlanan her çeşit yazıyı, özgün eseri, yayınlarında, yayınlayacağı kitap, dergi, gazete ve benzeri süreli ve süresiz yazılı basın araçlarında kullanma hakkına sahiptir.

22. ANKAmedya Reklam Tanıtım ve Haberleşme Hizmetleri, TARAKLI AJANS kullanıcıları ve üyelerinin, TARAKLI AJANS web sitesini ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda ANKAmedya Reklam Tanıtım ve Haberleşme Hizmetleri, TARAKLI AJANS Kullanım Koşulları’nda öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

23. Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden TARAKLI AJANS kullanıcıları ve üyeleri, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde ANKAmedya Reklam Tanıtım ve Haberleşme Hizmetleri’nin kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

24. TARAKLI AJANS kullanıcıları ve üyeleri, TARAKLI AJANS web sitesini kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, İstanbul Mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar

 
 
whatsapp
1
2
3
4
5
6
7
 
Aktif Ziyaretçi: 10 | Bugün Tekil: 59 | Toplam Tekil : 2877521 | Toplam Çoğul: 54268483 | Ip : 54.234.114.202
Online Yazarlar : Sitede hiç Yazar yok / Son 5 dk. içinde

2006 - 2018 © TARAKLI AJANS
Web sitemizdeki içeriğin tamamının ya da bir kısmının izinsiz kullanımı yasaktır. Hak ihlali sonucu yasal mercilere başvurulacaktır
En iyi görüntü için 1280 X 1024 ekran çözünürlüğü ve IE8  tavsiye ediyoruz..