Hibe Desteklemesi Başvuru Süresi Uzatıldı

2019 yılı için yapılacak hibe desteklemesi başvuru süresi uzatıldı
editör editör

​6 Mart 2019 tarih ve 30706 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2017/48) 'de değişiklik yapılmasına dair 2019/19 nolu Tebliğ hükmünce; "2019 yılı için yapılacak müracaatlara ilişkin süre 31/3/2019 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır."

Tarım ve Orman Bakanlığı kırsal kalkınma destekleri kapsamında bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin esasları belirledi. 

Tebliğ ile tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 

Sulama desteği her yıl olduğu gibi bu yıl da devlet tarafından modern sulama sistemlerinin kurulup geliştirilmesi için üreticilere verilen önemli bir destek olarak göze çarpmaktadır. Özellikle son yıllarda oldukça ön plana çıkan sulama destekleri 2019 kapsamında Türkiye’deki tarımsal üretimin arttırılması hususundaki en önemli adımlardan biri olan bireysel sulama hibeleri;

 • Ülke genelindeki modern sulama sistemlerinin kurularak daha da geliştirilmesi
 • Tarımsal sulama sistemlerinin dünya standartlarına getirilmesi
 • Verimli tarımsal üretimin yapılması
 • Özellikle iklimsel anlamda daha kurak bölgelerde verimliliğin arttırılması
 • Tarımsal anlamda pazar ihtiyaçlarına daha çabuk cevap verilmesi amacını taşımaktadır.

Bireysel Sulama Hibelerinde Desteklenen Yatırım Çeşitleri

Özellikle son on yılı aşkın bir süredir etkin olarak uygulanan ve çok başarılı sonuçlar alınan bireysel sulama destekleri mevzuatı, Ocak 2018 itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bireysel sulama hibeleri 2019 desteklerinden yararlanmak için diğer tarımsal desteklerin de anahtarını oluşturan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) üye olmak gerekirken, sistemde kaydı olan herkesin bireysel sulama hibeleri için başvurabileceği de ilgili mevzuatta yer almaktadır. Bu yönde gerçek ve tüzel kişiler, tarımsal şirketlerin tamamı, sulama kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatifleri bireysel sulama hibelerinden yararlanabileceği gibi hibe desteğinin kapsama alanları da Ocak 2018 tarihinde yayınlanan mevzuatta yer almıştır. Buna göre;

 • Tamburlu sulama sistemleri kurulup geliştirilmesi
 • Güneş enerjili sulama sistemleri için gereken standartların yakalanması
 • Tarla içi modern yağmurlama sulama sistemleri kurulması
 • Tarla içi modern yüzey altı damla sulama sistemleri kurulması
 • Tarla içi modern mikro yağmurlama sistemleri kurulması
 • Lineer ve Center Pivot olarak adlandırılan yağmurlama sistemleri 2018 yılı bireysel sulama hibe kapsamı içerisinde yer almaktadır.

2019 Yılı Bireysel Sulama Hibe Başvuruları Nasıl Yapılır?

2018 yılı Ocak ayında yayınlanan mevzuatta bireysel sulama hibe desteği başvuru şartları ayrıntılı olarak ortaya koyulurken, Tarımsal sulama hibe desteği 2019 uygulama rehberi doğrultusunda 2019 yılı başvurularının 1 Ocak 2019 tarihinde başlayarak 1 Mart 2019 tarihinde sona erecektir. Tarımsal bireysel sulama desteği dışında ilgili ekipman ve makine alımlarını da kapsayan hibe desteklerinde,

2019 yılı için verilecek bireysel sulama hibe üst sınırı 500 bin TL’dir. Buna göre destek oranı da KDV hariç %50 olarak açıklanmıştır.
Bireysel sulama hibeleri yukarıda belirtilen her bir başlık için ayrı ayrı da verilmekte, tek bir parselde hibe desteği kapsamına giren başlıklarla ilgili 1 milyon TL’yi geçmemek koşuluyla toplam mal alım maliyetinin net %50’si oranında hibe desteği verileceği de belirtilmiştir.

Hibe desteği alınabilmesi için her bir başlıkla alakalı mevzuatta yer alan teknik hükümlerin de yerine getirilmesi gerekli olmakla birlikte, tarımsal sulama desteği içerisine girmeyen gider kalemleri de bulunmaktadır. Özetlenecek olursa,

 • Makine ve ekipman kira giderleri
 • Bankacılık, denetim ve nakliye giderleri
 • Eğitim giderleri
 • Fatura ve borç ödemeleri
 • Faiz ödemeleri
 • Kur farkından kaynaklanan giderler
 • İlgili mevzuat hükümlerinin dışına çıkmış, eksik olarak kurulmuş bireysel sulama giderleri hibe dahlinde değildir.

Bireysel Sulama Hibe Desteği Başvuru Şartları

Tarımsal sulama hibe desteklerinden yararlanabilmek için yerine getirilmesi gereken şartlar ise;

 • Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmak
 • Sulamanın yapılacağı arazinin sahibi ya da en az üç yıl süreyle kiralamış olmak. Eğer arazi kamu arazisiyse 10 yıl süreyle kullanım hakkını almış olmak
 • Bir önceki yıl da aynı destekten faydalanmamış olmak (bireysel sulama hibe desteklerine iki yıl üst üste başvuru yapılamamaktadır.

Birden çok parsel için yapılan başvurularda her parsel için ayrı bir proje hazırlanması zorunludur. Başvuru sahiplerinin tüm harcamaları faturalandırmaları gerekirken, mal alımlarının tamamının hibe sahibi adına ve mevzuata uygun olarak alınmış olması büyük önem taşımaktadır.

Ayrıca 2019 sulama hibe sonuçları 15 Mayıs 2019 tarihinde sonuçlandırılarak hibeleri kullanmaya hak kazananlar ayrıca açıklanmıştır

#bireysel-sulama #hibe #hibe-destek #bireysel-sulama-hibe-destek #hibe-destek-basvuru #sulama-hibe-destek-basvuru #destek-basvurusu-sartlari #basvuru-sartlari

GENEL BİLGİLER

Taraklı

Taraklı

Taraklı Nerede, Taraklı'nın tarihi ve coğrafi özellikleri
Taraklı Otobüs Saatleri

Taraklı Otobüs Saatleri

Taraklı - Sakarya Otobüs Kalkış Saatleri
Taraklı'da Gezilecek Yerler

Taraklı'da Gezilecek Yerler

Taraklı'ya geldiğinizde gezilecek yerler neresidir? Taraklı'nın en popüler gezilecek yerleri yazımızda.
Taraklı Termal Turizmi

Taraklı Termal Turizmi

Taraklı'da termal turizmi, Türkiye'deki belli başlı noktalardan biri haline gelmiştir.