Fahrettin YILDIZ Fahrettin YILDIZ Vahyin Aydınlığında

Siyasetin Yeni Formatı

Kadim dünyada ve İslam’ın egemen olduğu asırlarda siyaset “pratik ahlak” yani insanı ve toplumu yönetme sanatı olarak algılanır, halka hizmet etme ve hakkın rızasını kazanma amacıyla yapılırdı.

 Aydınlanma ve moderniteyle birlikte pragmatizmin/faydacılığın ve çıkarcılığın yükselmesine paralel olarak siyaset ahlaktan boşandırıldı. Ticarette doğruluk siyasette ahlak aranmaz denilerek onun temelinin çıkar gözetme ve başarı olması gerektiği ileri sürüldü. Bu yaklaşım Avrupa başta olmak üzere giderek bütün dünyada hâkim hale geldi.
 
Ülkemize gelince milli mücadele yıllarında savaşa katılanların tümü, hayatlarını kendilerini aşan yüce değerler uğruna ortaya koymuşlardı. Ancak Türkiye’de tek partili ve çok partili siyasi hayata geçilmesiyle birlikte Türk siyasetine pragmatizm de girdi. Özellikle 1950’lerden sonra Amerika ile girişilen “stratejik ortaklık” ilişkisi bunun zemini hazırladı. Bu aşamadan sonra “siyaset” deyince artık insanların aklına daha çok “hile, yalan, kurnazlık, ayak oyunu, iki yüzlülük, çalma, çırpma, yolsuzluk ve benzeri şeyler” gelmeye başladı. Bu durumda siyasetin yeniden formatlanması, ona insanın en onurlu ve erdemli eylemi olarak eski değil, eskimez itibarının yeniden iade edilmesi gerekir.

Bu yeni format için yapılması gerekenlerden bazıları şu şekilde ifade edilebilir:
 a)- Siyaset ne pahasına olursa olsun sırf çıkar sağlama ve tahakküm kurma aracı ve süreci olarak görülmemeli, bilakis o, adalet, hakkaniyet, özgürlük, doğru ve faydalı hizmet icrası olarak ortaya konulmalı.
 b)- Demokrasi, bir grup iktidar ve çıkar gurubunu devlet kurumlarının ve kaynaklarının, diğer bir ifadeyle musluğun başına getirmeye imkan veren bir oyun olmaktan çıkarılmalı.
 c)- İktidar, seçmenlere hizmet adı altında rüşvet verme aygıtı olmaktan kurtarılmalı, iktidar olmak “emaneti üstlenmek” olarak algılanıp vatandaşlar arasında adalet ve fırsat eşitliği sağlamalı.
 d)- Milliyetçilik politik bir ideoloji olmaktan çıkarılıp insanların ait olduğu doğal ve ahlaki bir duygu olarak algılanmalı, anayasal vatandaşlık da eşitlik bağlamında yeniden tesis edilip Anadolu’nun bin yıl boyunca karılmış tarihi ve kültürel birliği korunmalı.
 e)- İdeolojik olmak daha ziyade sivil toplum kuruluşlarına ve siyasal partilere has bir özellik olduğundan “ideolojik devlet” yerine insan haklarına dayanan ve hakem rolü üstlenen “hukuk devleti” kurulmalı.
 e)- Bürokrasiye yerleşip “Bizden olsun çamurdan olsun” diye dile getirilen ilkel, çıkarcı ve kayırıcı anlayış bir an önce terk edilmeli, bunun yerine kamu menfaat ve maslahatını esas alan “ehliyet ve liyakate” yer verilmeli.
 f)- Halkın siyasal kültür hafızasına yerleşmiş olan “sağ-sol, liberal-muhafazakar, ilerici-gerici, alevi-sünni, Kürt-Türk” gibi bölücü kavram putları yerine “ahlaklılar- ahlaksızlar, namuslular- namussuzlar, haklılar- haksızlar” gibi somut karşılıkları olan ve insanları yüksek değer ölçeğinde birleştiren maneviyat kavramlarına itibar edilmeli.
 h)- “Söz”ün değerinin düştüğü, “yüz”ün kızarmayıp kaybolduğu küresel siyaset yapma tarzı yerine, söze güvenmeyi, yüze de utanıp kızarmayı sağlayan yeni bir siyasi tarz ikame edilmeli.
 ı)- Ekonominin egemenliğine ve tiranlığına rağmen siyasetin gücüne, önemine ve önceliğine inanılmalı; parti liderliğinde de “karizmatik liderlikten” “bilge adamlığa” geçilmelidir. (Daha ayrıntılı bilgi için bkz. İlhami Güler, Realpolitik-Muhafazakarlık Karşıtı Yazılar, s.213-215) Bunlar veya konuyla ilgili diğer ilkeler siyasetin canı ve kanı mesabesindedir.

Şayet siyaset bu ilkeler doğrultusunda yapılırsa ülkenin karşı karşıya olduğu pek çok sorun kolayca çözülebilir.


 

#
Fahrettin YILDIZ Fahrettin YILDIZ editor

YAZARIN SON YAZILARI

Kur'an a Çağrı 4

Kur'an a Çağrı 4

Fahrettin YILDIZ, KUR'ANIN ÇAĞRISI 21.02.2019 ( BAKARA SURESİ 164-167)
Kur'an ın Çağrısı 3

Kur'an ın Çağrısı 3

Fahrettin YILDIZ, KUR'ANIN ÇAĞRISI 29.11.2018( BAKARA SURESİ 130-141)
Kur'an ın Çağrısı 2

Kur'an ın Çağrısı 2

Fahrettin YILDIZ, KUR'ANIN ÇAĞRISI 01.11.2018( BAKARA SURESİ 122-129)
Kur'anın Çağrısı

Kur'anın Çağrısı

Fahrettin YILDIZ, KUR'ANIN Çağrısı 22.11.2018( BAKARA SURESİ 130-141)
Fahrettin YILDIZ, KUR'ANIN ÇAĞRISI 11.10.2018 ( BAKARA SURESİ 113-121)

Fahrettin YILDIZ, KUR'ANIN ÇAĞRISI 11.10.2018 ( BAKARA SURESİ 113-121)

Fahrettin YILDIZ, KUR'ANIN ÇAĞRISI 11.10.2018 ( BAKARA SURESİ 113-121)
Fahrettin YILDIZ, BAKARA SURESİ, 20.04.2018

Fahrettin YILDIZ, BAKARA SURESİ, 20.04.2018

Fahrettin YILDIZ, BAKARA SURESİ, 20.04.2018

GENEL BİLGİLER

Taraklı

Taraklı

Taraklı Nerede, Taraklı'nın tarihi ve coğrafi özellikleri
Taraklı Otobüs Saatleri

Taraklı Otobüs Saatleri

Taraklı - Sakarya Otobüs Kalkış Saatleri
Taraklı'da Gezilecek Yerler

Taraklı'da Gezilecek Yerler

Taraklı'ya geldiğinizde gezilecek yerler neresidir? Taraklı'nın en popüler gezilecek yerleri yazımızda.
Taraklı Termal Turizmi

Taraklı Termal Turizmi

Taraklı'da termal turizmi, Türkiye'deki belli başlı noktalardan biri haline gelmiştir.