Geri
M. Ali ÇINAR M. Ali ÇINAR Onuncu Köy

21. asır İslâm’ın asrı olacak derken

İnsanla İslâm’ı buluşturmak istemeyen zihniyetler insanları İslâm’dan daha da uzaklaştırma gayreti içinde oldukları aşikâr görülmektedir. İslâm denilince geri kalmışlık, Müslüman denilince de terörist imajı vermeye çalışanlar bütün güçleriyle bu değerleri değersiz hale getirmeye çalışmaktadırlar. Kur’an ilmine haiz olmayan beyinler buna çabucak inanabilirler. Müslüman olmayan toplumlar ise İslâm’dan korkar ve Müslüman'dan da uzaklaşmaya çalışırlar. Kendi inandıkları dini sevdiremeyen milletler İslâm dinini kötüleyerek ayakta durma çabası güderken biz Müslümanlar da Allah’ın yüce dini İslâm’ı yaşamadığımız için İslam'ı da anlatmaktan aciz kaldık. Önce İslam'ı yaşamasını bilmediğimiz için kendi İslâm dışı fiillerimizi İslâm gibi algılattık. Kuran'dan hayata bakmak yerine hayattan Kur’an'a baktık. Tören yaptık, cenaze kaldırdık. Ne dünyevi ilimlere ne de uhrevi ilimlere eğilebildik.

İnsanlar önce ahlakla donatılmalı bilgiyle de yükseltilmelidir. Bunlardan her hangi birinin eksik olması ne dünya işlerinde seni başarıya ulaştırır ne de ahret işlerinde muvaffak kılar. Geleceğini ilim ve irfan üzerine kuramayan milletler tarihin derinliklerinde arşivlenirler. Bugün düşürüldüğümüz bu çıkmaz yol yukarıda belirtmiş olduğumuz değerlerin hayatımıza yansıtılmadığındandır. 

Benim korkum ve endişem, iyi örnek bir Müslüman olamayışımız. Davranışlarımız söylediklerimizi yalanladığı sürece karşımızdakileri nasıl ikna edebiliriz. Aklımız fikrimiz mal, para ve makam. Beş vakit namazı kıl sonra düş paranın peşine. Şan şöhret olmaya çalış. Sahte kişiliğinin peşine düş; nerede mal, nerede makam, nerede para takipçilik yap. Haram-helal ver Allah’ım, asi kulun yer Allah’ım; kıl beşini tut işini bir gün kaldırırlar leşini. Nasıl bilirsiniz sualine karşı iyi biliriz diyen bilir-bilmez kişiler tarafından uğurlanırsın gerçeklerin bilineceği yere. 

Mal cepte iman kalpte olmadığı sürece yapılan tüm ibadetlerimiz beyhudedir. İslâm’ı doğru algılamaz ve yaşamaz isek bu değerler yer değiştirir Allah muhafaza dünya da gider elden ukba da. İnandığı gibi yaşamayanlar yaşadıkları gibi inanmaya başlarlar. Fiili duayı yerine getirmeyenlerin pratikte bir şey elde etmeleri mümkün değildir. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, etrafımızda olup bitenleri hepimiz görüyoruz. Amaç bu olup bitenleri film gibi izlemek değil, izleyip ibret almak ve kendimize gelmektir. İşte hakiki din anlaşılır ve uygulanmaya konulursa insan kendine gelir. İslâm dışı fiiller din diye anlaşılır ve uygulanırsa afyon olur ve insanoğlunu uyuşturur ve uyutur.

Her şey artık şeffaf... İhtiyaç olan şey Kur'an’ın mesajı idrake yansısın idrakte hayata yön versin. Şuursuz Müslümanlardan Rabbim bizleri korusun. 

‘’Bir topluluk kendini değiştirmedikçe Allah o topluluğu değiştirmez’’ (Rad-suresi 11. Ayet)

#isl-226m #isl-226mi

Yazarın Diğer Makaleleri