Geri
M. Ali ÇINAR M. Ali ÇINAR Onuncu Köy

Haksızlık Karşısında Susmak…

İnsan onurunun bittiği yer işte orasıdır. İnsan olmanın değerinin son bulduğu yerdir orası. Haksızlık karşısında sus pus olmak. Susmak bir nebze iyidir de diyebiliriz. Çünkü bırakın susmayı haksızlığa destek olmak destek çıkmak ya da alkış tutmak acaba insan onuruyla ne kadar bağdaşır. Günümüzde vicdanının sesini sesli olarak meydanlarda seslendirmek her babayiğidin karı değildir. Böyle bir korkunun yaşandığı yerlerde gerçekler hasıraltı edilirken riyakârlığın da el üstünde tutulduğu anları bire bir yaşarsınız. Şahsiyetlerin ve meziyetlerin el üstünde tutulması gerekirken değersizleştirilir ve itibar edilmez hale getirilir. İnsanlığın çöküşü bununla başlar, yıkımla son bulur. Aile ortamından tutun ülkeler bazında değerlendirin sonuç değişmez.

‘’Adalet Mülkün Temelidir’’

‘’Annenizin babanızın aleyhine de olsa doğru söyleyin. Zengin fakir ayırmayın. Şahitlikten kaçmayın’’. (Ayet-i Kerime)

‘’Bir topluluğa duyduğunuz öfkeniz ya da kininiz sizleri adaletsizliğe sevk etmesin’’ (Ayeti- Kerime)


Bir millet ayaklarının üzerinde sağlam durabilmesi için adalete gereken önemi vermesi gerekir. Adaletin olmadığı yerde felaket vardır, cehalet vardır, sefalet vardır. Yapılan her işte hakkın rızası ve halkın teveccühü gözetilmeli ve buna göre hayata yön verilmelidir diye düşünüyorum. Kutsal kitabımız Kur’an-nı Kerimde 550 nin üzerinde düşünmeyle ilgili ayet var. Müslüman düşünmekten korkar ve doğruyu söylemekten çekinir hale gelmiş ise vay o ülkenin haline…

Düşüncenin suç olduğu yerlerde yetenekler ortaya çıkarılamaz. Riyakâr ve çıkarcı güruhların cirit attığı meydanlar oluşur. Sağlamla çürüğü ayırmak zorlaşır.
Vicdanlarıyla baş başa olanlarla cüzdanları başucunda olanların mücadelesi asırlardır devam etmektedir etmeye de devam edecektir. İnsanın büyüklüğü de doğruyu seçmede değil, seçme Özgürlüğünüzdedir. Dileyen hakkı hakikati seçer, dileyen de sefaleti ve delaleti seçer.

Yüce Peygamberimizin iki hadis-i Şerifiyle yazımı noktalıyorum.

‘’Ahir zamanda doğru söyleyenlerin sayısı o kadar azalacak ki parmakla gösterilir hale gelecek’’(Hadis
)

‘’Haksızlıklar karşısında susanlar dilsiz şeytanlardır’’ (Hadis)#hale

Yazarın Diğer Makaleleri