Abdurrahman ZEYNEL Abdurrahman ZEYNEL Kalem

Suriye De Stratejiler Yeniden Kurulurken Türkiye Ne Yapmalıdır

Strateji kuvvetlerin tam, objektif ve seyyal muhasebesine göre kurulur. Kuvvet kullanmanın kanunları, müşahhas bir mücadeleye tatbik edileceğinden kuvvetlerin karşılıklı olarak tam bir incelemesine ihtiyaç vardır. Kuvvetlerin karşılıklı durumları bilinmiyorsa doğru bir plan çizmeye imkân yoktur.

Stratejinin yanlışları nelerdir?

Mücadelenin zaferle sona ermesinin ancak düşmandan üstün bir strateji, mücadelenin hususiyeti ve kanunlarına tam tekabül eden stratejik planla mümkün olduğunu tarihi olaylardan biliyoruz. Doğru ve üstün strateji mücadelenin hususi ve objektif kanunlarına tekabül eden, bizzat içinde bulunulan mücadeleyi, mücadeleye tesir eden şartları bilen ve doğru çözüm yolları gösteren bir plandır.

Bu plan mücerret olan strateji prensipleri ve ilmi kadar, bizzat içinde bulunduğu mücadeleyi doğuran sebepleri yani müşahhas problemi de tam manasıyla bilmelidir. Eğer böyle değilse sadece hayale dayanıyor demektir ki buda bozgunun sebebidir. Türkiye'nin Suriye olayında karşı karşıya olduğu gerçeğin ifadesi buradan geçmektedir.

Strateji Hangi hallerde Değişir?

Strateji mücerret, objektif, karakteristik hususi mücadele bilgisinin, müşahhas mücadeleye tatbikidir. Bu durumda stratejinin mücadele ve ona tesir eden sebeplerin değişmesi nispetinde değişmesi tabi olur. Bu değişme bir vakıadır. Zira müşahhas durum, yani kuvvetlerin karşılıklı durumları hakkında tam veya doğru bilgi alınmamış olabilir. Yahut kuvvetlerin durumunda değişiklik hâsıl olmuş olabilir. Bu şartlar altında planda gerekli değişmeleri yapmak gerekir. Ayrıca planda bir yanlış olması da mümkündür. Bütün bunlar gösteriyor ki stratejik plan durumunun gerektirdiği değişiklikleri de yapmak ve geliştirmek gerekir. Maalesef yönetenler dünyadaki ve bölgedeki değişmeleri zamanında fark edemeyip belirledikleri stratejik planlarda değişme yapamadıkları için bölgemizde ve İslam dünyasında karşı karşıya kaldığımız ve önleyemediğimiz olayların içinde kendimizi bulduk. 

STRATEJİK PLANIN TEMELLERİ:

Strateji kuvvetlerin geçici ve devamlı zaafına, bunlara tesir eden askeri, siyasi kültürel, ekonomik şartları ve çarpışan kuvvetlerin tezadına dayanır. Bu nedenle stratejik plan yapılırken şunlara dikkat edilmelidir.

A- Düşman Kuvvetlerinin Tahlili:

1- Düşman kuvveti

a- Asıl kuvvet: Düşmanları hayale yer bırakmayacak şekilde tanımlayıp, siyasi, askeri, ekonomik ve diğer varlıklarını ortaya koyduğumuzda rakibimizin kendi gücünü öğrenmiş oluruz.

b-Müttefikleri: Düşman olarak karşımıza aldığımız devlet veya devletler gurubunun bir birlerine verebilecek destekler nelerdir. Söz gelimi Suriye konusunda İran, Rusya ve Çinin ortak hareket etmeleri buna misal olarak verilebilir.

c- Siyasi, askeri, iktisadi imkan ve vasıtalarının iyi tahlil edilerek neler yapılacağı açık, objektif ve anlaşılabilir bir biçimde ortaya konması gerekmektedir. Bunlara dikkat edilmediği takdirde sonu iyi olmayan durumlarla karşılaşılabilir.

d- İttifaklarının şekli, zaafları ve kuvvetli tarafları ortaya konduğunda size rahat hareket edebileceğiniz serbest bir alan bırakır ki bu size işlerinizin kolay görülmesini sağlar.

2- Düşman kuvvetlerinin mücadele Metodu ve doktrinin hedefi Suriye olayında cihan çapındadır. Akdeniz'in kapısı olması, Irak Petrollerinin özellikle Çin için önemli olması ülkelerin menfaatlerine göre şekillenen doktrinlerine sebebiyet vermektedir. Böyle bir stratejik havzadan kimse elini çekmez, çekerse kaybeder veya zarara uğrar rakiplerinizden böyle davranışlar beklemeniz ise muhaldir.

3- Düşman kuvvetinin karakteri, zaaf ve kuvvetli tarafları hangi değişen durumlardan ileri geldiği net olarak ortaya konmalı ve ona göre stratejiler geliştirilmelidir.

4- Mevcut durumda kuvvetlerinin üstün tarafları, hangi durumlarda kuvvetlerinin zaafa düşeceği ve mağlup olacağı belirtilmelidir.

B- Kendi Kuvvetlerimiz: Türkiye bir NATO üyesi olarak yapacaklarını planlamalı ve müttefiklerinin nereye kadar kendisini destekleyeceğini iyi analiz yaparak ortaya koymalıdır. Bunun için:

1-Kendi kuvvetlerimizi hesap ederken doğru analizlere ihtiyaç vardır. Bunu yaparken; 

a-Asıl kuvvetlerimiz nelerdir? Siyasi, sosyal, kültürel ve manevi varlıklarımız nelerdir şeklinde belirleyip objektif, açık, hayale yer bırakmayan tespitlerde bulunmalıyız.

b- Müttefiklerimiz kimlerdir? NATO ve bağlı ülkeler, inanç yönünden kendilerini yakın hissettiğimiz ülkeler ve kardeş sayılabilecek ülkeler ve bize destekleri de net belirlenmelidir.

c- İmkan ve kabiliyetlerimiz nelerdir? Hangi askeri, siyasi ve sosyal imkânlarımız vardır? Bunlarda gerçeğe yakın ortaya konmalıdır.

2- Kuvvetlerimizin güçlü ve zayıf tarafları ve karakteri. Güçlü yönümüzün devamına, zayıflarımızın azalmasına tesir edecek şartlar.

3- Mücadelemizin karakterine tesir edecek jeopolitik durum ve milletin mücadele hususiyetleri ve mücadeleye sevk edebileceği imkân ve kabiliyetleri

C- Mücadele stratejisine etki edecek beynelmilel vaziyetler nelerdir?

Yukarıda belirlediğimiz şartlar çerçevesinde ülkemizin hareket etmesi, yeni maceralara ülkenin sürüklenmemesi açısından önemlidir. Önümüzde Balkan Faciası, Birinci Dünya Savaşı, Allahu Ekber ve Sarıkamış hareketi dikkatle okunarak dersler çıkarılması gereken olaylardır.

İnşallah ülkeyi yönetenler gerekli dersleri çıkarırlar.

Kaynak: Yeniden Milli Mücadele Dergisi, Yıl: 1970

Yazan: Aykut Edibali


#
Abdurrahman ZEYNEL Abdurrahman ZEYNEL editor

YAZARIN SON YAZILARI

Heybeliada Papaz Mektebi Ve Rum Okulları

Heybeliada Papaz Mektebi Ve Rum Okulları

Radikal İslamcıların Değişimi

Radikal İslamcıların Değişimi

Azınlık Ve Misyonerler, Ve Osmanlının Yıkılışı

Azınlık Ve Misyonerler, Ve Osmanlının Yıkılışı

Azınlık ve Misyoner Okullarının Osmanlının Yıkılışındaki Rolleri
Tuzak Ve Provakatör

Tuzak Ve Provakatör

Osmanlı Pay Edilirken

Osmanlı Pay Edilirken

Aziziye Tabyaları, Nene Hatun Ve 9 Kasım Ruhu

Aziziye Tabyaları, Nene Hatun Ve 9 Kasım Ruhu

GENEL BİLGİLER

Taraklı

Taraklı

Taraklı Nerede, Taraklı'nın tarihi ve coğrafi özellikleri
Taraklı Otobüs Saatleri

Taraklı Otobüs Saatleri

Taraklı - Sakarya Otobüs Kalkış Saatleri
Taraklı'da Gezilecek Yerler

Taraklı'da Gezilecek Yerler

Taraklı'ya geldiğinizde gezilecek yerler neresidir? Taraklı'nın en popüler gezilecek yerleri yazımızda.
Taraklı Termal Turizmi

Taraklı Termal Turizmi

Taraklı'da termal turizmi, Türkiye'deki belli başlı noktalardan biri haline gelmiştir.