Geri
M. Ali ÇINAR M. Ali ÇINAR Onuncu Köy

Meziyet mi, Eziyet mi?

Meziyetli toplumlarda eziyet olmaz. Bilinçli, kültürlü saygın bir kişiliği üzerinde taşıyan, üreten bir toplum medeniyet seviyesini yakalamış demektir. Bunun ölçüsü gayri milli hâsılanın yaşayan bireyler üzerindeki gerçek dağılımıdır. Kaderde, kıvançta, barışta ve bölüşte ortak değeri taşıyanlar ancak bu meziyete sahiptirler. Kardeşçesine birbirini koruyan, zor durumda kalanlara sahip çıkılan, yanlışlara karşı köstek, doğru olan işlere destek veren bir toplum meziyetli bir toplumdur. İşte bu toplum nitelikli bir toplumdur. Böyle bir toplum ahlaklı bir toplumdur. Davranışları söylediklerini yalanlamayan meziyet sahibi olmuş şahsiyetli bir toplumdur. Böyle bir yapıya ulaşmış toplumlarda suç işleyenler oldukça azdır. Çünkü kendi menfaatini toplum menfaatinin önünde tutmaz. Böyle bir toplumun yaşadığı coğrafyada her şey güzeldir. Zengin ile fakir arasında uçurum olmaz. Emanetler ehil olanlara verilir, zengin olanlarda değil. Sizden bizden ayrımı yapılmaz. Tek gaye hakkın rızasını kazanmak ve halkın teveccühüne mazhar olmaktır. İnsan olmanın manası da bu olsa gerek.

Eziyetli toplumlarda ise servet belirli güçlerin elinde toplanmış, çoğu insanın açlık ve sefalet içinde yaşamalarına göz yumulan, umut ve emek sömürüsü devam ederken kurtarıcıların sadece ihtiyaç duydukları anda övgülerine mazhar olan gönül okşayan sloganlardan öteye geçmeyen söylenen söylemlerin nesilden nesile aynı söylemlerle umut tazelemelerine çoğumuz şahit olmuşuzdur. Tok açın halini bilmez derler. Gerçekten bilmez. Tok herkesi tok sanırmış, açta dünyada ekmek yok sanırmış. Rahmetli Üstat Necip Fazıl bir dörtlüğünde şöyle diyor: ‘’Allah’ın on pulunu, paylaşa dursun on kul. Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa. Yaşasın kefenimin, kefili karaborsa’’.

Sonuç olarak diyebiliriz ki, her çeşit nimetin bol olduğu ülkemizde insanımız bu nimetlerden yararlandırılmalıdır. Muz un tadını tatmadan bu dünyadan göçenler bize hesap soracaktır. Emeğin karşılığı tam olarak verilmelidir. Hiç çalışmadan çok rahat yaşayan kişilerin biraz rahatı bozulmalıdır. Daha doğrusu orta direk göz ardı edilmemeli hatta tabana inilmeli diyor saygılarımı sunuyorum.


#toplum #toplumdur #tok #boyle #toplumlarda

Yazarın Diğer Makaleleri