Geri
M. Ali ÇINAR M. Ali ÇINAR Onuncu Köy

Yamalı Bohça

İlim ilim bilmektir,
İlim kendin bilmektir,
Sen kendin bilmez isen,
Bu nice okumaktır. (Yunus)

Eğitim ile kalkınmışlık doğru orantılıdır. Eğitim politikasını oluşturamayan toplumların gelişmesi de mümkün değildir. Yamalı bohçaya dönen bir müfredatla nereye varılır. On beş yılda altı bakan değişti maalesef. Her bakanın ayrı bir görüşü ayrı bir fikri oldu. Olan çocuklarımıza oldu tabiî ki. İlim yolculuğu olması gereken okullar çocuklarımızı oyalama evlerine döndü. Ne ilimde ne de dinde insanımız aydınlatılamadı. Bu gün dünya Eğitimde Fillandiya yı konuşuyor. Aslında Bakanlarda suç bulmuyorum onlar öğretmen asıllı değil, onları oyalayan çevresini sarmış işi bilmeyen sözde uzman olan kişilerdir. Yaptıkları çalıştayların hepsi fasa fiso. Gelişmiş toplumların yapmış oldukları çalışmaları inceleseler birçok sorun kendiliğinden çözülürdü. Onu bile akletmeyenler den ne fayda gelir. Değişen ve gelişen dünyada hala bir şey üretemiyor isek sonuç budur. Laf üretmede üzerimize yoktur. Ama geldiğimiz nokta bu.

Sonuç olarak kısaca şunları arz edeyim. Dünyanın en güzel coğrafyasında yaşamak bizim için büyük bir şans. Bu coğrafyada bahane üretmek boş kafaların işidir. Denizlerle çevrili akarsular her yanımızı sarmış, bin bir çiçekle donanmış bir doğada ne kadar az düşünüyor ve az üretiyoruz. Bunun sebebini görmeyenler ve bu konuda araştırmaya yön veremeyenler tarihin derinliklerine gömülür giderler.

Yapılacak ilk işimiz Eğitim ve Öğretim de farklı düşünen Eğitime kafa yormuş Eğitimcileri büyük bir platformda bir araya getirerek uzun süreli bir çalıştaya ihtiyaç var. Her bakana ya da her iktidara göre değişmeyecek bir Eğitim politikası oluşturulmalıdır. Kısır döngüler kısır övgülerle bir yere varılmayacağını artık anlayalım ve aklımızı başımıza alalım. Bu cennet yurdumuzu hak ettiği seviyeye yükseltelim. İlgi bilgi ve sevgiden oluşan bir Eğitim modelini ortaya koyalım.

Sonuç İslam ile insan arasına konulan engelleri kaldırarak İslam ile insanımızı buluşturalım. İstidatla meslek arasına konulan engelleri de görelim ve kaldıralım ve yetişen nesillerimizi doğuştan gelen yetenekleriyle buluşturalım. O zaman ilim ve irfan sahibi olabiliriz. Aksi halde bocalar dururuz.

Kalın sağlıcakla.


#egitim

Yazarın Diğer Makaleleri