Fahrettin YILDIZ Fahrettin YILDIZ Vahyin Aydınlığında

İnsan ve Aile

“Ey insanlar! Sizi bir tek canlıdan yaratan, ondan da onun eşini var eden ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabb’inize karşı gelmekten sakının.” (Nisa 4/1)

Allah’ın belirlediği, insanlara rahmet ve birlik kurumu olarak gönderdiği İslam, fıtrat kanununu temsil eder. Her insan, ancak bu ilahi sistem içinde huzur bulur ve kurtuluşa erer.İslam’ın ana kaynağı olan Kuran Allah’ın insan hayatını kadın ve erkek esasına göre kurdunu, aralarına karşılıklı bir ünsiyet koyduğunu, onları birlerinde sevgi ve sükûnet bulacak şekilde hazırladığını şöyle beyan eder: “O’nun ayetlerinden biri de kendi cinsinizden sizi cezbeden eşler yaratması, aranıza sevgi ve şefkat yerleştirmesidir. Bunda, iyice düşünen bir toplum için mesajlar vardır.” Ayette açıkça belirtildiği gibi insan hayatı aile üzerine kaimdir. Tabiî ki bu hayat, iman değeri ve İslam prensiplerine göre tanzim edilmelidir. İslami hayat pratiğinin, gerek ailede gerekse diğer sosyal ünitelerde takva bilincinin sürekli gerçekleştirileceği de şöyle dile getirilir: “Ey insanlar! Sizi bir tek canlıdan yaratan, ondan da onun eşini var eden ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabb’inize karşı gelmekten sakının.”İslam fıkhının “sünnet” kavramıyla ifadeye koyduğu evlilik Peygamber(a.s) tarafından ortaya konulmuş bir fıtrat tavrıdır. İslam a göre evlilik anlamsız bir fantezi veya imtiyaz değil, tabii bir ihtiyaç ve meşru bir haktır.Ailenin Tanımı ve Görevi Ana-baba ve çocuklardan oluşan, yakın akrabalar vasıtasıyla da daha geniş bir alana ulaşan aile, toplumun bütün katmanlarına etkili olan temel bir ünitedir. Onun en önemli rolü ise, “neslin devamını ve iyi yetişmesini sağlamaktır.” Ancak ailenin bu faaliyeti sürdürebilmesi, onun düzenli ve uyumlu olabilmesine bağlıdır. Böyle bir aile, duygusal, sosyal, ekonomik ve ahlaki şartlar yerine getirilerek kurulabilir. Sadakat, samimiyet, şuurlu itaat ve güzel ahlak gibi yüksek değerler üzerine kurulmuş aileler insanlığın tek güvencesidir.Müslüman bir ailenin öncelikli görevi, “Allah’a şeksiz inanan ve İslam ı şirksiz yaşayan kişilikli insanlar yetiştirmektir.” Kuran değinilen görevin önceliğine şöyle dikkat eder. “Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: Oğulcuğum, sakın Allah’a ortak koşma. Çünkü Allah’a ortak koşmak(şirk), büyük bir zulümdür.” Kaynak1.Bkz.Rum30/30
2.Bkz.Bakara2/112;Nisa4/25;En’am 6/1253.Rum30/21
4.Nisa4/1
5.Bkz. Fetevayı Hindiye 1,267
6.Lokman31/13


7.Bkz.Bakara2/187 

#
Fahrettin YILDIZ Fahrettin YILDIZ editor

YAZARIN SON YAZILARI

Kur'an a Çağrı 4

Kur'an a Çağrı 4

Fahrettin YILDIZ, KUR'ANIN ÇAĞRISI 21.02.2019 ( BAKARA SURESİ 164-167)
Kur'an ın Çağrısı 3

Kur'an ın Çağrısı 3

Fahrettin YILDIZ, KUR'ANIN ÇAĞRISI 29.11.2018( BAKARA SURESİ 130-141)
Kur'an ın Çağrısı 2

Kur'an ın Çağrısı 2

Fahrettin YILDIZ, KUR'ANIN ÇAĞRISI 01.11.2018( BAKARA SURESİ 122-129)
Kur'anın Çağrısı

Kur'anın Çağrısı

Fahrettin YILDIZ, KUR'ANIN Çağrısı 22.11.2018( BAKARA SURESİ 130-141)
Fahrettin YILDIZ, KUR'ANIN ÇAĞRISI 11.10.2018 ( BAKARA SURESİ 113-121)

Fahrettin YILDIZ, KUR'ANIN ÇAĞRISI 11.10.2018 ( BAKARA SURESİ 113-121)

Fahrettin YILDIZ, KUR'ANIN ÇAĞRISI 11.10.2018 ( BAKARA SURESİ 113-121)
Fahrettin YILDIZ, BAKARA SURESİ, 20.04.2018

Fahrettin YILDIZ, BAKARA SURESİ, 20.04.2018

Fahrettin YILDIZ, BAKARA SURESİ, 20.04.2018

GENEL BİLGİLER

Taraklı

Taraklı

Taraklı Nerede, Taraklı'nın tarihi ve coğrafi özellikleri
Taraklı Otobüs Saatleri

Taraklı Otobüs Saatleri

Taraklı - Sakarya Otobüs Kalkış Saatleri
Taraklı'da Gezilecek Yerler

Taraklı'da Gezilecek Yerler

Taraklı'ya geldiğinizde gezilecek yerler neresidir? Taraklı'nın en popüler gezilecek yerleri yazımızda.
Taraklı Termal Turizmi

Taraklı Termal Turizmi

Taraklı'da termal turizmi, Türkiye'deki belli başlı noktalardan biri haline gelmiştir.