Geri
M. Ali ÇINAR M. Ali ÇINAR Onuncu Köy

Tahlil

Değerli dostlar,
Şimdi sizlere iki Gözlükten Bahsetmek istiyorum.

İki Gözlük,

Birincisi iktidara takılan gözlük, İkincisi ise Muhalefete takılan gözlük. Önce birincisinden söz edelim, yani iktidara takılan gözlükten. Bu gözlük öyle bir gözlük ki, hayatı tozpembe gösteren, her zaman da mutlu bir azınlığın dışında başkalarını göstermeyen bir gözlük. Bu gözlüğü takanlar, ülkenin bütün sorunlarını çözülmüş görür. Çevresinde bulunanlara da aynı gözlük takıldığı için onlarda durumu aynı görürler. Sanki halka verdikleri bütün sözler yerine getirilmiş, bütün sorunlar çözülmüş...  Hiçbir zaman muhalefetle iktidar aynı şeyi gördüğü ve ortak bir görüş sergilediği bu güne kadar görülmemiştir. Çünkü birinin gördüğünün, diğeri tersini görüyor. İkisi de haklı, çünkü gördüklerini ve ya gösterilenleri gördükleri için, onları da suçlamayalım. İyi ise iyidir, kötü ise de kötüdür. Bütün bu tartışmalar her beş yılda bir biter ve seçimlerle birlikte tekrar sahneye konulur. Çoğu kez aradığını kimse bulamaz. Hele halkımıza muhalefette iken verilen sözlerin iktidarlar tarafından hiçbirinin tutulduğu görebilmiş değildir. Nasılsınız denildiğinde “sağ ol iyiyiz” demekten başka da çaremiz yoktur. Aslında seçimler de alınan sonuçlar zaman zaman gereken dersi veriyor ancak siyasilerin anlamaları biraz zor oluyor. İktidardan muhalefete düşenler acaba nerde hata yaptık diye bir beş yıl düşünüyorlar. Bence suç aslında gözlüklerde(!), kimsede değil… Eğer seçmen seçtiği ve iktidar yaptığı bir gücü bırakıp tekrar muhalefetten yardım isteme durumunda kalmış ise suç dediğim gibi gözlüklerde ve bakış açısındadır. Kısacası iktidarın taktığı gözlük ile muhalefetin taktığı gözlük farklıdır. Muhalefette iken 5 kişilik bir ailenin geçimi için yapılan simit hesapları iktidar da iken ağızlara hiç alınmaz. İşte bunun sebebi açık ve seçik olarak iktidara taşınanlar tarafından sergilenmektedir.
 

Bu arada bir de çift gözlük taşıyanlar vardır. Onların akıl hocaları öyle tavsiye etmiş ki, hep çift gözlük kullanırlar. İşte en tehlikelileri de bunlardır. İktidarın yanına varır, her şeyin çok iyi gittiğini söyler. Muhalefetin yanına varırlar iktidarı eleştirirler. Bu güruhun amacı üzüm yemek değil ortalığı karıştırmaktır. Sonucunda da tabiî ki birilerinin gölgesinde yaşayarak nemalanmak… Bu güruh tarihin her döneminde olmuştur, olmaya da devam edeceklerdir. Üçüncü bir gözlüğün kısa zamanda üretilip siyaset sahnesine konulmasına acilen ihtiyaç hasıl olmuştur.

 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, muhalefette söylenenleri iktidara taşıyabilecek bir güce ihtiyaç var. Muhalefetteki verilen sözler erozyona uğramadan ne zaman iktidarlara ulaşırsa, sorunlar birer birer çözülür kanaatindeyim. Ancak şu anda siyaset yolcularına yol gösteren gözlüklerin tamamı toplatılarak ve dezenfekte ederek siyaset mezarlığında açılan derin bir çukura gömülmesinın ardından hakkı ve hakikatı gösteren gözlüklerin siyaset sahnesindekilerine karşılıksız verilerek takma mecburiyetinide ekleyerek yeni bir döneme geçiş olabilir görüşündeyim. Yıllardır umut içinde yaşayan sevgili(!) vatandaşların alınan bu tedbirlerden sonra belki yüzü bir nebze de olsa güler diyor hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

 

Hoşça kalın değerli okuyucularım…

#gozluk #facearialhelveticasans-serif #0cm #stylemargin0cm #classmsonormal #0ptfont #zaman #siyaset #iktidara #size3-nbspfontoppp #iken #iktidar #ayni

Yazarın Diğer Makaleleri