Geri
M. Ali ÇINAR M. Ali ÇINAR Onuncu Köy

Kime Göre

Kim ister ülkesinde kargaşa. Eğer isteyenler olursa kargaşa, özgür insanlar olmaz o kargaşaya maşa.

Var olan her devlet, büyümek ve gelişmek ister. Bunun içinde gelişmeye engel olan unsurların neler olduğunun iyi tespit edilmesi, doğru tespitin ardından da kısır çekişmelerden uzak sağduyulu aynı zamanda toplumların öz değerlerini de göz ardı etmeden ilim adamlarıyla beraber halkını da aydınlatarak belirlemiş olduğu istikamete bilinçli olarak devam etmesi gerekir.


Devletlerin büyümesi ve gelişmesi için, sınırları içinde yaşayan insanların her hususta huzurlu olması gerekir. Bir vatan üzerinde yaşayan insanlar hangi ırka sahip olursa olsun, hangi dinin mensubu olursa olsun insanları kendi inanç ve yaşamlarında özgür bırakmak kanımca en doğru yoldur. İnsanların birbirlerine zararı olmadıkça yasalar müdahale etmemesi gerekir. Çünkü her insan kendisi için en iyisini yapmaya çalışır ve en iyisini ister. Bu insanın doğasında vardır. Sana göre bana göre gibi yanlış tartışmalar toplumları didişmeye ve anlaşmazlıklara sürükler. Hiçbir şey yapılmasın da demiyorum. İnsanlar birbirleriyle söyleşir. Tartışır. Ve birbirlerinde müspet gördüğü davranışları kendine alır. Ama bunlar zorlanamadan, horlanmadan yapılmalıdır. Yasalar ne aleyhte, ne de lehte olmalı. Her insan için eşit olmalıdır. Aynı sınırlar içinde yaşayan insanlar hepsi de birinci sınıf insan olmalı ve birinci sınıf insan muamelesi görmelidir. Bunun adına ister demokrasi deyin ister başka bir şey… Yapılan her işin adı başka, tadı başka olmamalı. Yanlış yapanların da tabiî ki hukuk çerçevesinde cezaları verilmelidir. Yanlış nedir dersek, toplumun huzurunu kaçıran, insanları bir eşya gibi gören ve menfaat aracı olarak kullanan ya da kullandıran her şey yanlıştır. Yasalar işte insanı insanlıktan çıkaran, ya da çıkarmak için çalışan fitne ve fesada yer vermemelidir. İnsanlığı saadete götüren yollar ardına kadar açık tutulmalı, kişinin başkasına zararı olmadıkça da özgür bırakılmalı horlanmamalıdır. Özgür ortamlarda insanlar, özgür olarak yaşatılırsa kişilerde yetenek ve beceriler daha çok gelişir, ülkelerde bu gelişen yeteneklerden fayda sağlarlar. Bunun dışında kendisine karşı zararı olanlar olursa uyarılmalı, ancak ben yaptığımın bilincindeyim farkındayım beni özgür bırakın diyen her aklıselime de karışılmamalı. İnsanın büyüklüğü doğruyu seçmesinde değil, seçme özgürlüğünün olmasındadır. İnsan olmanın da en büyük vasfı budur bence. Buradan şuna gelmek istiyorum. Ne yazık ki ülkemizde, ülkemiz insanlarının enerjileri boşuna tüketiliyor. Bırakın da insanlar nasıl giyineceklerine, nasıl gezeceklerine kendileri karar versinler. Uğraştığınız insanlar basit insan değil. Milyonlarca kişinin arasından seçilmiş, rüştünü ispatlamış kişiler. Bunlardan akıl alacağımıza akıl satıyoruz. Biz kimiz aslında. Bir laiklik tutturulmuş gidiyor. Ömrümüz laikliği korumakla geçiyor. Bırakında şu "Laiklik" bizleri korusun. Sınırları içinde yaşayan insanları mutlu etsin. Hepimiz aynı topraklarda yaşamıyor muyuz? Kim ister ülkenin bölünmesini, kim ister ülkemizin gelişmemesini, ha bu arada ülkemize, insanımıza zararlı gördüğümüz zarar veren şeylerin tespiti de yapılsın sonra da cezaları ağır bir şekilde ödetilsin. Laiklik kimsenin tekelinde olmaması gerekir. O’ devletin omurgasıdır. İktidar kim olursa olsun laikliğin dışında davranmamalı. Laiklik bir kesimin haklarını koruyan bir yasa değil ki, bir ülkenin tüm insanlarını insanca yaşatan bir "ilke" dir o. Bunu herkesin iyi bilmesi gerekmektedir. Gerçek manada kullanıldığı zaman hürriyet ve özgürlük doğar. Her iktidar farklı yorum getirirde, farklı uygulamalara girerse o zaman sıkıntı doğurur. Bu konuda her kesim çok dikkatli olmalı ve bu güzel ülkenin yapısını bozmadan yaşayan her kesimin öz güvenine layık olmalıdır.Sonuç olarak diyebiliriz ki, şu cennet ülkemizin üzerinde yaşayan tüm insanların yaşama özgürlüklerini koruyalım. İlimde ve bilimde tartışalım. Geri bırakılmış bir ülke görüntüsün den kurtulalım. Fındıkkabuğunu doldurmayacak boş tartışmalardan vaz geçelim. İnsanları özgür yaşatırsanız, hiçbir korkunuz kalmaz. Kim ister ülkesinde kargaşa. Eğer isteyenler olursa kargaşa, özgür insanlar olmaz o kargaşaya maşa.Hepinizi muhabbetle selamlıyorum.


 

#ister #yasayan #insanlar #insan #ozgur #roman #new #ulkenin #laiklik #olmali #yanlis #yasalar #zarari #gerekir

Yazarın Diğer Makaleleri