Geri
M. Ali ÇINAR M. Ali ÇINAR Onuncu Köy

Biz Adam Olamayız

Belediye otobüslerinde ön kapıdan binen yolcular şu anonsu ara sıra duyarlar. “ilerleyelim beyler, gerilere doğu”


Değerli dostlar, değişmeyen toplumlar gelişemez. Gelişmeyen toplumlarda çağa ayak uyduramaz. Ne yazık ki değişemedik, değişemeyince de gelişemedik. Bol nutuklar attık yürekleri kabartan. Çok nasihatler dinledik bir işe yaramayan. Görünmeyen bir şeyler vardı san ki yolumuzu kesen. Halkın mutluluğu için yapılanlar ve yapılanmaların devamlı önü kesiliyor, halka verilen sözler iktidarlar tarafından yerine getirilemiyordu. Evet değerli dostlarım, buna rağmen yine de bu necip Millet kabuğunu kırıyor ve hedefinden şaşmıyor. Çünkü özünde güzellikler ve öz değerler var. Her ne kadar küllenmiş gibi görünse de, üflendiğinde aniden köze dönüşecek cevher mevcuttur yüreğinde. Bunu hiçbir güç bu güne kadar silemedi, silemeyecek de. Kolay değil tabi ki, bir mum yakıp onun ışığını yaymaya çalışmak. Bu Fırtınalı ve puslu havada yapılan yolculuğun elbette ki bazı riskleri olacaktır. Özünde iman dolu bu Millet gönlünde yaşattığı saadet yolculuğuna devam edecek ve hiçbir engel tanımayacaktır. Karanlıktan yararlanan yarasalar aydınlığı sevmezler. Gaflette olanlarla delalette olanlara yapılacak telkinler onların uyandırılmasına vesile olabilir. Ancak hıyanet içinde olanlar için bu mümkün değildir. Onlar aydınlığa ve şeffaflığa düşmandır her zaman. Kendi çıkarları uğruna her fırıldağı çevirebilmek, fakirlik edebiyatıyla da halka mutluluk vermeyi değil, elinde olanı da almaktır amaçları. Evet değerli dostlarım, şöyle etrafımıza bir bakalım. Bizi birbirimize düşürenlerin hiç birini bu zamana kadar görebildik mi? Bizler tabanın, aynı zamanda fakir ailelerin yanlışlara bulaşmayan, ama birilerinin oyununa getirilen ve birbirimize düşürülen kenar mahallelerin ve kırsal köylerin masum çocukları değimliyiz? Birbirimizle kavgamız niye? Bizler aynı şeylerin hasretini çekmiyor muyuz? Yoksulluk ve işsizlikten kurtulmak, düşünce özgürlüğüne, demokrasiye kavuşmak, eşitlik ilkesini doyasıya yaşamak değil mi gayemiz. O halde neyi paylaşamıyoruz. Taban sağlıklı düşünmekten yoksun. Her şeyin bu kadar şeffaf olduğu bir zamanda halâ sağlamla çürüğü birbirinden ayırma güçlüğü çekiyorsak, halâ seçilmişleri seçme özgürlüğünün ne manaya geldiğini anlayamıyorsak gerçekten işimiz oldukça zor demektir. Zillet bizim onur kaynağımız olmuşsa işimiz daha da vahim. Allah bizlere öyle bir “Cennet” vatan bahşetmiş ki, insanın bu vatanda, bu topraklarda fakir kalması mümkün değil. Dört mevsimi doyasıya yaşayan dünya da kaç ülke var bizim gibi. Üç tarafı denizlerle kaplı, içinden akan çeşit çeşit nehirler, göller bizlerin ne kadar zengin bir yerde olduğumuzu haykırmıyor mu? Adı duyulmamış ülkeler bizi istila etti, ekonomide, teknolojide. Şaşkına döndük adeta. Ortalıkta mı kaldık ne? Sağa bakarken, sola bakarken yol alacağımıza, çemberin etrafında dönmeye başladık. Döndükçe başımız döndü. Yolumuzu kaybettik. Üreten değil tüketen bir toplum haline getirildik. Üretim toplumu olmadan ekonomide özgür olamayız. Üretebilmek içinde çağın ihtiyaçlarını tespit edip, yetişen neslimizi buna cevap verecek şekilde hazırlamamız gerekiyor. Bunun içinde çağın ihtiyaçlarına cevap verecek bir müfredat hazırlanmalıdır. Yoksa okullarımız aracılığı ile yetişen nesli oyalar ve anlayamadıkları bir hayatın içine iteriz. Bu görevi de eğitim camiası ve duyarlı veliler üstlenmelidir. Bunun için de gelişmiş ülkelerin eğitim metotları gözden geçirilip değerlendirilmeli, sonrada kendi geleceğimiz için çağa hitap edecek bir müfredat hazırlanarak genç neslin önüne konulmalı, görülen eksikliklerin eğitimciler tarafından tespiti yapılıp hızlı çözüm üretmek için merkezle diyalog içinde olarak çözüm sağlamalıyız. Aksaklıların tespit edilerek çözüm yollarını tıkamadan çaba sarf edersek değişim ve gelişim çok daha çabuk gerçekleşir. En önemlisi de, Eğitim-i ve Tarım-ı yabancı danışmanlardan arındırmalıyız. Kılavuzu Karga olanın... Bizim insanımız akıllı ve zekidir. Yeter ki doğru bilgileri önüne koyalım. Yeteneklerini ortaya çıkaralım. Bu Millet bütün engellemelere rağmen bu seviyeye gelmiş ise demek ki damarlarında asil kan halâ mevcuttur. Eğitimde ve Tarımda başarılı olamazsak geleceğimizi kurtarmamız hayalden başka bir şey olmaz. Yetişen yavrularımızı da çağın elinde oyuncak yapmış oluruz. Bunun hesabıda mutlaka bir gün sorulur.

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

 

#cozum #bunun #cagin #millet #0cm #stylemargin0cm #classmsonormal

Yazarın Diğer Makaleleri