Fahrettin YILDIZ Fahrettin YILDIZ Vahyin Aydınlığında

Hz. Muhammed'in Siyasi Liderliği

Hz. Muhammed’in asli görevi, Allah’tan aldığı vahiyleri insanlara ulaştırmak, bunları açıklayıp uygulamaktır. Bu konularda Peygamber(as)’in otoritesinin tanınması şarttır. Zira Allah birçok ayette Elçi’sine inanmayı, ona itaat edip uymayı emretmiştir.1 Ancak Hz. Muhammed, Medine’de asli görevi olan peygamberlik dışında konjoktürel olarak bir toplumun siyasi lideri olmuştur. Böylece, Peygamber (as)’e itaat emri, onun dini otoritesinin yanı sıra siyasi otoritesine tabi olmayı da kapsamıştır. Eğer Medine dönemi dikkatlice incelenirse, Peygamber(as)’in yasama ve yönetme yetkisini elinde tuttuğu, bu yüzden aynı anda hukuki ve siyasi otorite olduğu kolayca görülür. Hemen belirtelim ki Peygamber(as)’in Medine toplumuna lider oluşu, dinin emri olmaktan çok, konjoktüre bağlı siyasal bir liderlikti. Çünkü devlet dinin temel rüknü olmayıp onun gereklerinin rahatça yerine getirilmesi için zorunluydu. İşte bu yüzden Peygamber(as), Kuran’da çerçevesi çizilen siyasi ilkeleri hayata geçirip uygulamıştır. Onun vefatından sonra ve on dört asrı aşan tarihi süreçte İslam toplumları çeşitli devlet ve yönetim biçimleriyle yönetilmişlerdir.

Görüldüğü gibi Kuran ve sünnette, Müslümanların nasıl bir devlet kuracağı, devlet başkanlarını nasıl ve hangi şartlarda seçeceği, toplumun hangi siyasal yöntemlerle yönetileceği konusunda ayrıntıya girilmemiş, buna karşılık siyasi yapının daima ihtiyaç duyacağı temel esas ve amaçlar üzerinde ısrarla durulmuş, fertlere yönetim biçimlerini sağlıklı ve adaletli şekilde oluşturabilecekleri bir anlayış ve ufuk kazandırılmaya çalışılmıştır. Böylece Müslümanlara, temel amaç ve ilkeleri gözetmek şartıyla dönemlerine uygun yönetim şekillerini seçip amaçlarını gerçekleştirebilecekleri mesajı vermiştir.


1Bkz. Nisa 4/59. 171; Maide 5/92 Nûr24/62 vb.

#
Fahrettin YILDIZ Fahrettin YILDIZ editor

YAZARIN SON YAZILARI

Kur'an a Çağrı 4

Kur'an a Çağrı 4

Fahrettin YILDIZ, KUR'ANIN ÇAĞRISI 21.02.2019 ( BAKARA SURESİ 164-167)
Kur'an ın Çağrısı 3

Kur'an ın Çağrısı 3

Fahrettin YILDIZ, KUR'ANIN ÇAĞRISI 29.11.2018( BAKARA SURESİ 130-141)
Kur'an ın Çağrısı 2

Kur'an ın Çağrısı 2

Fahrettin YILDIZ, KUR'ANIN ÇAĞRISI 01.11.2018( BAKARA SURESİ 122-129)
Kur'anın Çağrısı

Kur'anın Çağrısı

Fahrettin YILDIZ, KUR'ANIN Çağrısı 22.11.2018( BAKARA SURESİ 130-141)
Fahrettin YILDIZ, KUR'ANIN ÇAĞRISI 11.10.2018 ( BAKARA SURESİ 113-121)

Fahrettin YILDIZ, KUR'ANIN ÇAĞRISI 11.10.2018 ( BAKARA SURESİ 113-121)

Fahrettin YILDIZ, KUR'ANIN ÇAĞRISI 11.10.2018 ( BAKARA SURESİ 113-121)
Fahrettin YILDIZ, BAKARA SURESİ, 20.04.2018

Fahrettin YILDIZ, BAKARA SURESİ, 20.04.2018

Fahrettin YILDIZ, BAKARA SURESİ, 20.04.2018

GENEL BİLGİLER

Taraklı

Taraklı

Taraklı Nerede, Taraklı'nın tarihi ve coğrafi özellikleri
Taraklı Otobüs Saatleri

Taraklı Otobüs Saatleri

Taraklı - Sakarya Otobüs Kalkış Saatleri
Taraklı'da Gezilecek Yerler

Taraklı'da Gezilecek Yerler

Taraklı'ya geldiğinizde gezilecek yerler neresidir? Taraklı'nın en popüler gezilecek yerleri yazımızda.
Taraklı Termal Turizmi

Taraklı Termal Turizmi

Taraklı'da termal turizmi, Türkiye'deki belli başlı noktalardan biri haline gelmiştir.