Geri
M. Ali ÇINAR M. Ali ÇINAR Onuncu Köy

24 KASIM Öğretmenler Günü

Gür Sesli bir Toplumu Değil, Hür sesli bir toplumu,Uyarlı bir nesil'i değil,Duyarlı Bir Nesili Yetiştirendir Öğretmen..

Değerli okuyucularım. Bu günkü yazımda sizlerle, öğretmen kimdir ? konusunu paylaşmak istiyorum.

Öğretmen, gelişen ve biriken beşer kültürünü, yetişmekte olan nesillere aktaran kimse demektir. Öğretmen, annedir. Öğretmen babadır. Öğretmen toplumdur. Öğretmen insan üzerinde en etkili olan medyadır aslında… Öğreten her şey öğretmendir. Öğrenen kişide öğrenci olduğuna göre... Hangi yaşta olursa olsun… Her insan hem öğrencidir, hem de öğretmen…

Gerçek öğretmen kimdir dersek, insana doğru bilgi veren, iradeyi güçlendirip doğru istikameti gösteren kişi demektir. Aynı zamanda, yetişen nesli hayata ve istikbale hazırlayan kişidir öğretmen…

Yetişen nesli hayata hazırlarken, önce güzel bir ahlakın öncüsü, sonra da doğuştan gelen yeteneklerin tespitini objektif olarak yapmaya çalışan, tarafsızlığı ve adaleti ile örnek bir kişiliği sergileyendir öğretmen…

Öğrencilerini küçümsemeyen, onları alaya almayan ve onları yakın bir gelecekte birer büyük adam olarak karşısında görmeye hazırlanandır öğretmen...

Yetiştirdiği gençliği çağın teknolojisine esir düşürmeyen, teknolojinin avucunda değil, teknoloji avucunda olan bir gençliği arzulayandır öğretmen…

Toplumun mayası olmuş, neslini muasır medeniyet seviyesine yükseltmiş insanlığı aydınlatan bir liderdir öğretmen…
Uyarlı bir nesil değil, duyarlı bir nesil i arzulayandır öğretmen.

 Gururunu ve kibrini yenmiş,
 Masa başında değil, kendinin cephede olduğunun bilincinde olan, cephe çökerse millet çöker şuurunu taşıyan ve inandığı davadan taviz vermeyen kişidir öğretmen…

 Onurlu bir yaşamı kendine ilke edinmiş, yanlışı doğru yapan değil, doğru iş yapandır öğretmen… Ya olduğu gibi görünür, ya da göründüğü gibi olur öğretmen…

Öğrencilerini kendi öz evladı gibi gören, nefsinde talebesi için bir minnet düşünmeyip, vatanı ve milleti için yüreği çarpan, toplumun menfaatini kendi menfaatinin üstünde tutandır öğretmen…

Söylediklerini davranışları ile yalanlamayan kişidir öğretmen…

Kısacası öğretmen, öğreten ve öğrenen kişidir. Öğretmen eğitim faaliyetleri ile uğraşır. Eğitime konu olan varlık ise insandır. İnsanı iyi eğitmek ise onu iyi tanımakla mümkün olur. İnsan akıl ve irade sahibi bir varlıktır. Dünyanın bütün bölgelerinde, yani insanın yaşadığı her yerde öğretmen mevcuttur. Ancak dünyaya bakıldığında eğitimden ve öğretimden insanlar eşit bir şekilde yararlandırılmamışlar ve çağın nimetleri ne yazık ki, insanlığa sunulamamıştır...
Bütün yönetimler ve rejimler, sömürgeci güçlerin denetimi altında olduğundan, kişiler yetenek ve becerilerini geliştirebilecek ve sergileyebilecek bir ortam bulamamışlardır. Bu, ülkelerin kıstasları ekonomik durumlarına göre tezahür gösterir. Çok gelişmiş ülkeler, az gelişmiş ülkeler ve geliştirilmemiş ülkeler…

Dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda yönetemeye çalışanlar, sömürüyü ortadan kaldıracak oluşumları engellemeye ya da ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. İşte bu oyunları sezen ve gerekli önlemleri almaya çalışandır öğretmen…

Öğretmenler; yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.
K.Atatürk
Sözün özü,
Gür sesli bir toplum değil, Hür sesli bir toplum diliyorum.
Saygılarımla…

M.Ali ÇINAR
Eğitimci-Yazar

#ogretmen #kisidir #sesli #dogru #facearialhelveticasans-serif

Yazarın Diğer Makaleleri