Fahrettin YILDIZ Fahrettin YILDIZ Vahyin Aydınlığında

Bilgi Vasıtalarını Doğru Kullanmak

İman, sadece bilgi değildir; aksine mahiyeti bilgi olarak idrak edilemeyen fakat varlığına ve gerçekliğine akli ve mantıki deliller getirilebilen bir hakikati kabul etmektir. Bu da inanacak bir insanda “ fikri ve ahlaki bir gayret”in olmasını gerektirir.

Kuran’a göre insan imtihan varlığı, dünya imtihan yeri, insana bu dünyada bahşedilen ömür de imtihan süresidir. İmtihanda her insana doğru cevaplaması gereken sorular sorulur. İşte denenme sürecinde olan insana sorulan ve cevap vermesi istenen ilk soru, “inanmaktır”. İnanmak da bir hakikati tasdik etmektir ve bir anlamda ahlaki bir ilişkidir. Ahlaki ilişki ise sanıldığı gibi sadece bir davranış değil, aynı zamanda bir değerlendirme ve yaşayıştır.

Bunun için Kur’an, insanları Allah’a inanmaya ve İslam’a girmeye çağırırken onlardan öncelikle “ doğru değerlendirme” yapmalarını ister. Bunu yaparken de onları, gerek kâinattaki gerekse kendi benliklerindeki kudret harikalarını incelemeye ve bunlar üzerinde derinlemesine düşünmeye çağırır. Çünkü doğru değerlendirme, hem bilgi hem de ahlak olayıdır. Şayet bu terk edilirse taklit baş gösterir. Kur’an ise körü körüne taklidi şiddetle yerer ve eleştirir. Zira imanın temeli “ doğru değerlendirme” olduğu gibi inkârın ve her türlü ahlaksızlığın temeli de bilgi vasıtalarını doğru ve yerinde kullanmayıp her şeyi körü körüne taklit etmektir.

Kur’an’a göre doğru değerlendirmeyi, bilgi vasıtalarını bir başkasının kontrolüne sokmadan yerinde ve doğru kullanabilen “ akıl sahibi özgür kişiler” yapabilir. Bu ise fikri, akli ve ahlaki bir gayreti gerektirir. Buna örnek olarak Hz. İbrahim gösterilebilir. O genç yaşta olmasına rağmen bilgi vasıtalarını ihmal etmemiş, aksine yerinde ve doğru kullanıp şirkten uzaklaşmış ve tevhit inancına ulaşmıştır. Zira Kur’an’a göre, kalbin tatmin olması için aklın sorduğu sorular, Allah’a karşı bir saygısızlık anlamına gelmemektedir. ( krş. 2/260)

İnsanın en büyük zaaflarından biri de çoğu zaman bilgi vasıtalarını yerinde, doğru ve etkin biçimde kullanamamasıdır. Kuran’da bu durum, “ hevaya uymak” olarak nitelendirilir. Vahiy ve akıl yoluyla elde edilen bilginin zıddına hareket etmek anlamına geldiği için de bu yaygın toplumsal zaaf, “cahiliye zannı” diye isimlendirilir. ( 3/154)

Sonuçta, hevaya ve zanna uyma, insanın bilgi edinme melekelerinin körelmesine neden olur. Bu duruma düşenler de kendilerine yöneltilen her türlü akli ve ahlaki çağrıyı reddederler. Oysa imani ve ahlaki anlamda değişmeyi ve gelişmeyi gerçekleştirecek olan insanın kendisidir. Şayet bu gelişme ve değişme iyi yönde olursa Allah ona yardım eder; aksi yönde ise onu terk eder. Bunun için inanmak ve imanını artırmak isteyen insanın, bilgi vasıtalarını yerinde, doğru ve etkin biçimde kullanıp, akli ve ahlaki bir gayret ortaya koyması şarttır.

 

#
Fahrettin YILDIZ Fahrettin YILDIZ editor

YAZARIN SON YAZILARI

Kur'an a Çağrı 4

Kur'an a Çağrı 4

Fahrettin YILDIZ, KUR'ANIN ÇAĞRISI 21.02.2019 ( BAKARA SURESİ 164-167)
Kur'an ın Çağrısı 3

Kur'an ın Çağrısı 3

Fahrettin YILDIZ, KUR'ANIN ÇAĞRISI 29.11.2018( BAKARA SURESİ 130-141)
Kur'an ın Çağrısı 2

Kur'an ın Çağrısı 2

Fahrettin YILDIZ, KUR'ANIN ÇAĞRISI 01.11.2018( BAKARA SURESİ 122-129)
Kur'anın Çağrısı

Kur'anın Çağrısı

Fahrettin YILDIZ, KUR'ANIN Çağrısı 22.11.2018( BAKARA SURESİ 130-141)
Fahrettin YILDIZ, KUR'ANIN ÇAĞRISI 11.10.2018 ( BAKARA SURESİ 113-121)

Fahrettin YILDIZ, KUR'ANIN ÇAĞRISI 11.10.2018 ( BAKARA SURESİ 113-121)

Fahrettin YILDIZ, KUR'ANIN ÇAĞRISI 11.10.2018 ( BAKARA SURESİ 113-121)
Fahrettin YILDIZ, BAKARA SURESİ, 20.04.2018

Fahrettin YILDIZ, BAKARA SURESİ, 20.04.2018

Fahrettin YILDIZ, BAKARA SURESİ, 20.04.2018

GENEL BİLGİLER

Taraklı

Taraklı

Taraklı Nerede, Taraklı'nın tarihi ve coğrafi özellikleri
Taraklı Otobüs Saatleri

Taraklı Otobüs Saatleri

Taraklı - Sakarya Otobüs Kalkış Saatleri
Taraklı'da Gezilecek Yerler

Taraklı'da Gezilecek Yerler

Taraklı'ya geldiğinizde gezilecek yerler neresidir? Taraklı'nın en popüler gezilecek yerleri yazımızda.
Taraklı Termal Turizmi

Taraklı Termal Turizmi

Taraklı'da termal turizmi, Türkiye'deki belli başlı noktalardan biri haline gelmiştir.