Abdurrahman ZEYNEL Abdurrahman ZEYNEL Kalem

Demokrasi ve Demokratik Düşünme Geleneği

Asırlardan beri insan toplulukları yeryüzünde yaşamış, maddi ve manevi kültür ürünleri ortaya koymuştur. Yapılan bu eserler bireysel olmamış, bir yönetim içinde, toplumların değer yargılarına ve gücüne göre, yönetim biçimleri ortaya çıkmıştır. Yönetimin var oluşuyla birlikte Yöneten ve yönetilenler olarak iki sınıf oluşmuştur. Klanlar, toplumlar, aşiretler ve devletler içinde hep bu ikili var olmuştur.

Demokrasi, insanlığın sosyalleşmesi, modernleşmesi sürecinde şekli ve biçimi belirginleşmiştir. Farklı olan, fakat son tahlilde, gücü elinde bulunduran ile gücün hükmettiği insanlar var olagelmiştir. Bu gücün kullanılmasındaki yönetim biçimlerinden biride demokrasidir. Demokrasi bir yönetim biçimidir. Halkın halk tarafından seçtiği temsilciler tarafından idare edilmesidir. Bu idare tarzında güç ve iktidar yetkilerini farklı eller tarafından gerçekleştirir. Her yönetim biçiminde olduğu gibi demokrasinin kendi kuralları içinde işleyebilmesi, iç ve dış etmenlerin belirleyiciliği çok önem arz eder. Dünya üzerinde tek yaşamadığımıza göre, bölgelerin jeopolitik, jeosıtratejik önemine, sosyo ekonomik ve sos yo kültürel değerlere göre demokrasi şekil alır.

Demokrasinin oturması ve gelişmesi için gereken iç ve dış faktörler çok önem arz eder.

İÇ FAKTÖRLER

Bir ülkede çok köklü kültürel kurmaların varlığı, sağlam temellere dayanan ekonomik yapılar, kendini, milletini, coğrafyasını iyi tanıyan yetişmiş yönetici ekiplerin mükemmelliği, merkezden taşraya yayılan, kendinden emin, güven veren, kederde, sevinçte bir ve beraber olma, azim ve gayreti taşıyan insanlar topluluğu var oldukça, gelir dağılımı dengelenmiş, sosyal sınıflar arasında uçurum kalkmış, demokratik düşünme geleneğinin varlığına sahip milletler gerçek anlamda demokrasi oluştururlar.
Eğer bunlar bir millette bir bütünlük arz etmiyorsa zafiyetler ortaya çıkar. Bunların mutlaka düzeltilmesi gerekir.

DIŞ FAKTÖRLER

Demokrasinin yerleşip kök salması konusunda dış sebeplerin önemi inkâr edilemez. Dış tesirlere açık, onların kültürel, sosyal, ekonomik veya zorla dikte ettirdikleri ülke veya toplumlarda demokrasi geleneği kâmil manada oluşmaz. Jeopolitik, jeostratejik nedenlerden dolayı dünyadaki güç merkezleri, ekonomik yönden güçlü toplumlar, zayıf toplumlara istediklerini dikte ettirerek yaptıkları işin demokratik olduğu ortaya koymalarıdır. Onlara göre bir ülkedeki farklılıkları büyütmek, yara haline getirmek kendileri için gereklidir. Bunu yaparken gerçek niyetlerini süslü sözlerle gizlerler. ABD, AB bize demokrasi dersini verirken gerçek niyetlerini gizlemişlerdir. Toplumumuzu ayırmanın, parçalamanın, insanlar arasında kavgayı körüklemenin adı nasıl demokrasi olur.

Batılılar Türkiye de meydana gelen en küçük olayı büyüterek dünya kamuoyuna sunarak ülkemizi zor duruma düşürmek istemektedirler. Olayların türü ve cinsi onlar için önemli değildir. Bu olaylar etnik, dini, sosyal olması batı için fark etmez. Batının tek isteği Türkiye’nin ayakları üstünde dik duruş sergilememesidir. Sosyal çatışmaların olduğu bir ülkede demokrasi gelişemez. Kök salamaz, sömürülen ülkede özgürlükler korunamaz.

Etrafı kuşatılan ülke konumuna girdiğimiz den beri, ükede öncelikli istekler değişmiş, arzulanan demokratik hamleler yapılamamıştır. Bu fırsat birinci ve ikinci dünya savaşlarında ele geçmiş, bu fırsatta iyi değerlendirilememiştir.

Bize demokrasi dersi vermeye çalışanlar iş kendilerine gelince olayları duymamaya çalışmaktadır. Fransaya bakın. Korsika meselesi ortaya çıkınca olayı tartıştırmadan bunun Fransa’nın bütünlüğü ile ilgili olduğunu vurgulayıp konuşmaz bile. İngiltere, İspanya, Almanya aynı kendileriyle alakalı konuları dikkate bile almıyorlar. Karikatür krizi bunun en güzel örneğidir. Fakat söz konusu Türkiye olunca kızılca kıyamet koparıyorlar.

Sözde müttefiklerimiz olan A B D ye bakalım. Kendi yetmiş iki buçuk milletten meydana geldiği halde bunu hiç gündeme getirmiyor, insanların bütün kültür değerlerini yok ederek Amerikanizmi ortaya koyuyor. Kızılderililere hiç hak vermediği halde, söz konusu Türkiye Olunca bölücü yıkıcı terör olaylarına arka çıkıyor. Türkiye’ye aba altından sopa gösteriyor. Bunun adına da demokrasi deniyor!

Yukarıdaki benzer nedenlerden dolayı ülkemizde demokrasinin gelişmesi, kök salması, insan hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesini aklıselim insanımız isterken, dış kaynaklı güç merkezleri bunun asla gerçekleşmesini istememektedir. Yaşadığımız çifte standart olayları bunun açık delilidir.

Sonuç olarak ülkemizde demokrasinin gerçekleşmesi için, çocukluktan itibaren tüm insanımıza demokratik düşünme alışkanlığı kazandırmalıyız. Bize uygulanan çifte standartlığa fırsat vermemeliyiz.

Bunun için, farklılıklara saygı göstermek, farklılıkları en aza indirmek, bunları kaşımamak, kaşımak isteyenlere fırsat vermemek, farklılıkları kalıcılaştırmamak gerekir.
Hukukun üstünlüğüne inanan bilge toplum bunların üstesinden gelir.

O halde hedef, demokratik ve bilge toplum meydana getirmek olmalıdır. O zaman ileri, güçlü ve kadir bir Türkiye oraya çıkar.


 

#
Abdurrahman ZEYNEL Abdurrahman ZEYNEL editor

YAZARIN SON YAZILARI

Heybeliada Papaz Mektebi Ve Rum Okulları

Heybeliada Papaz Mektebi Ve Rum Okulları

Radikal İslamcıların Değişimi

Radikal İslamcıların Değişimi

Azınlık Ve Misyonerler, Ve Osmanlının Yıkılışı

Azınlık Ve Misyonerler, Ve Osmanlının Yıkılışı

Azınlık ve Misyoner Okullarının Osmanlının Yıkılışındaki Rolleri
Tuzak Ve Provakatör

Tuzak Ve Provakatör

Osmanlı Pay Edilirken

Osmanlı Pay Edilirken

Aziziye Tabyaları, Nene Hatun Ve 9 Kasım Ruhu

Aziziye Tabyaları, Nene Hatun Ve 9 Kasım Ruhu

GENEL BİLGİLER

Taraklı

Taraklı

Taraklı Nerede, Taraklı'nın tarihi ve coğrafi özellikleri
Taraklı Otobüs Saatleri

Taraklı Otobüs Saatleri

Taraklı - Sakarya Otobüs Kalkış Saatleri
Taraklı'da Gezilecek Yerler

Taraklı'da Gezilecek Yerler

Taraklı'ya geldiğinizde gezilecek yerler neresidir? Taraklı'nın en popüler gezilecek yerleri yazımızda.
Taraklı Termal Turizmi

Taraklı Termal Turizmi

Taraklı'da termal turizmi, Türkiye'deki belli başlı noktalardan biri haline gelmiştir.