Akın KURTARAN Akın KURTARAN Cuma Paylaşımları

Rabbini Tanı

Yayın: Güncelleme:

Rabbini Tanı

(O) Dualara İcabet Edendir.

“(Resûlüm!) Kullarım sana benisoracak olurlarsa (bilsinler ki) ben, şüphesiz onlara çok yakınım. (İstersegönlünden geçirsin.) Bana dua edenin duasına icâbet eder (kabul eder)im. Ohalde onlar da benim davetimi kabul ed(ip bana itaat et)sinler ve bana iman(dasebat) etsinler. Tâ ki bu sayede doğru yola (kurtuluşa) ulaşmış olsunlar.”(Bakara 186)

Okunmamış Üç Mesajınız Var

Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla

1- “Geçerli olan yalvarma (ve davet) ancak Allah’adır. O’nubırakıp da yalvardıkları/taptıkları ise onlara hiçbir şekilde karşılıkvermezler. Öyle ki onların durumu, ellerini suya doğru (boşlukta) açıp da suyunağzına ulaşmasını bekleyen birinin durumuna benzer; oysa bu durumda o (su) onaasla ulaşmaz. İşte küfre sapanların duası “hedefsiz ve boşuna gitmekten”ibarettir.” (Ra’d, 14).”

2- “(Resulüm!) De ki: “Dua (ve ibadeti)niz olmasa, Rabbimsize ne diye değer versin? (Ey inkarcılar!) Siz ise, (Allah ve Resulü’nünbildirdiklerini) yalanladınız, bu yüzden (bu günah ve onun) cezası, boynunuzasarıl(ıp yakanızı bırakmay)acaktır.” (Furkan, 77)

3- “İnsana bir zarar dokunduğu zaman, Rabbine (yürekten)yönelerek O’na dua eder. Sonra (Allah) ona katından bir nimet verdiği (kurtuluprahata erdiği) zaman, evvelce O’na yalvarmış olduğunu (ve asıl kurtaranı)unutur da, O’nun yolundan (sapmak ve) saptırmak için (“bizi falancalarkurtardı” diyerek) Allah’a birtakım eşler koşar. (Resulüm!) De ki: “Senküfrünle biraz oyalanıp geçin. Çünkü sen artık ateş ehlindensin.” (Zümer, 8)

Farkında mıyız?

“Onlar Kur’an(’ın söyledikleri) üzerinde düşünmezler mi?Yoksa kalpler(inin) üzerinde kilitler mi var?” (Muhammed/24)

Rasulullah (as) kalabalık bir askerin katıldığı birliğigöreve çıkardı. Askerlere Kur'ân okumalarını söyledi. Ayrıca teker tekeryanlarına gelerek herbirine Kur'ân'dan bildikleri yerleri okumalarınısöylüyordu. Derken yaşça en genç birisinin yanına geldi. Rasulullah (sav) ogence:

- Sen Kur'ân'dan ne biliyorsun? diye sordu. Genç:

 - Ben, dedi, falanfalan sureleri ve bir de Bakara suresini biliyorum, dedi. Resûlullah(as):

-Yani sen Bakara'yı biliyor musun? diye sordu.

 - Evet! cevabıüzerine:

- Haydi, yürü, seni askerlere komutan tayin ettim, dedi.Askerlerin ileri gelenlerinden biri atılıp:

- Yemin olsun, Bakara'yı ezberlememe mâni olan şey,hükümleriyle amel edememek korkusundan başka bir şey değildir? dedi. Bununüzerine Rasulullah (as) şu uyarıda bulundu:

- Kur'ân'ı öğrenin ve onu okuyun. Kur'an-ı Kerim'in onuöğrenip okuyan ve onunla amel eden kimse için durumunu, içi ağzına kadar miskdolu bir kutuya benzetebiliriz. Bu her tarafa koku yayar. Kur'ân'ı öğrendiğihalde, ezberinde olmasına rağmen okumayıp yatan kimse de ağzı sıkıca bağlanmış,hiç koku yaymayan misk kabı gibidir."

Tirmizi, Sevabu'l-Kur'ân 2, Hd. 2879, Ebu Hüreyre (ra)’den

Efendimizin Dilinden Dualar

“Allahım! (Hayrımızı) artır, bizi (iyilik yönüyle)noksanlaştırma. Bize ikram et, zillete düşürme. Bize ihsanda bulun mahrumetme…” (Ahmed b. Hanbel, Tirmizi)

Yaşayan Kur’an: Hz. Muhammed (Sav), O’ndan Bize…

1- Ebû Ümâme radıyallahu anh şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok dua okudu,fakat biz ondan hiçbir şey ezberleyemedik. Bunun üzerine:

- Yâ Resûlallah! Pek çok dua okudun, biz onlarıezberleyemedik, dedik. O zaman Resûl-i Ekrem şöyle buyurdu:

- “O duaların hepsini içine alan bir duayı size öğreteyim mi?Şöyle deyiniz: Allahım! Peygamber’in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’insenden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamber’in Muhammed sallallahualeyhi ve sellem’in sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardımancak senden beklenir. İnsanı dünya ve âhirette muradına ulaştıracak sensin.Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah’ın yardımıylakazanılabilir.” (Tirmizî)

2- Ebü’d-Derdâ radıyallahu anh Resûlullah sallallahu aleyhive sellem’i şöyle buyururken dinlediğini söylemiştir:

“Bir müslüman, yanında bulunmayan bir din kardeşi için duaederse, mutlaka melek ona, aynı şeyler sana da verilsin, diye dua eder.”(Müslim, Ebû Dâvûd)

3- Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göreResûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kulun Rabbine en yakın olduğu hal secde halidir. İşte busebeple secdede çok dua etmeye bakın!” (Müslim, Ebû Dâvûd, Nesâî)

Cumanız Mübarek Olsun

Rasulullah (sav) buyuruyor ki: “Cuma günü gusletmek, saçlarınköklerinde bulunan günah kirlerini bile çıkarır.” (Taberani, İmam Süyuti,Camiu’s-sağir)

İçerikte www.kuranimiz.net sitesinden istifade edilmiştir.Ayet mealleri Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı, Feyzü'l-Furkan AçıklamalıKur'an-ı Kerim Meali'nden alınmıştır.


#

Yorumunuzu Ekleyin

Adı-Soyad
E-Posta
Yorum
İşlemin Sonucu
  • Yorumlar T.C. Yasalarına aykırı olamaz.
  • Hakaret içeren yorumlar, yayınlanmasa bile yasal mercilere iletilebilir
  • KVKK Kapsamında, bilgileriniz, yasal merciler hariç kimseyle paylaşılmaz.
  • Formda doldurduğunuz bilgiler ve IP adresiniz sisteme kaydedilir.
  • Yorumunuz onaylanıp yayınlandığında, sadece yorum, isim ve yorum tarih saati gösterilir.

YAZARIN SON YAZILARI

Okunmamış Mesajınız Var…

Okunmamış Mesajınız Var…

Farkında mıyız?

Farkında mıyız?

Üç Aylar

Üç Aylar

Rabbin Kimdir?
“O Rab bize rızık verendir.”
Kur’an, Zalimlerin Ziyanını Artırır

Kur’an, Zalimlerin Ziyanını Artırır

Okuduk mu?

Okuduk mu?

El-Mübelliğ (SAV): Bildiren Ve Duyuran

El-Mübelliğ (SAV): Bildiren Ve Duyuran

9 CEMÂZİYELAHİR 1434

GENEL BİLGİLER

Taraklı

Taraklı

Taraklı Nerede, Taraklı'nın tarihi ve coğrafi özellikleri
Taraklı Otobüs Saatleri

Taraklı Otobüs Saatleri

Ağustos 2023 Güncel Taraklı - Sakarya Otobüs Kalkış Saatleri, Taraklı Otobüs Saatler 2021, Taraklı Otobüs Tarifesi, Taraklı Sakarya ilk otobüs ne zaman? Taraklı - Sakarya Son Otobüs Ne zaman? Sakarya Taraklı İlk Otobüs Ne Zaman, Sakarya Taraklı Otobüs Saatleri, Taraklı Koop Otobüs Saatleri
Taraklı'da Gezilecek Yerler

Taraklı'da Gezilecek Yerler

Taraklı'ya geldiğinizde gezilecek yerler neresidir? Taraklı'nın en popüler gezilecek yerleri yazımızda.
Taraklı Termal Turizmi

Taraklı Termal Turizmi

Taraklı'da termal turizmi, Türkiye'deki belli başlı noktalardan biri haline gelmiştir.