Servet YILDIRIM Servet YILDIRIM Düşüncelerim

Anayasa Ve Ekonomi

Asıl amaçları yargı denetiminden kaçmaktır. Bunların dışında Anayasa değişiklikleri ile esas yapılmak istenilen husus Türk Devletinin üniter yapısını bozarak ABD’nin arzuları istikametinde devletimizi federatif bir yapıya sokmaktır
Yayın: Güncelleme:

2009 yılı büyüme oranı eksi 4.7 olarak belirlendi. Aynı yıl gelişmekte olan ülkelerin büyüme oranı ortalama artı 1.7 oldu. Yani 2009 yılında gelişmekte olan ülkeler 1.7 oranında büyüme gerçekleştirirken Türkiye 4.7 oranında küçüldü. 2003-2009 aralığında ki 7 yıl içinde gelişmekte olan ülkeler %54 oranında büyürken Türkiye ancak %34.1 oranında bir büyüme gerçekleştirebildi. 2008 yılında 10 376 dolar olan kişi başı geliri 2009 yılında 1786 dolar düşerek 8590 dolar olmuştur. Yukarıda alınan veriler TÜİK’in(Türkiye İstatistik Kurumu) verileridir. Yine TÜİK’e göre 3 milyon 471 bin işsiz vardır. Bu sayı çalışan nüfusun yaklaşık %13.5’ üne karşılık gelmektedir. Aslında işe başlamaya hazır olup iş bulabilmekten ümidini keserek iş aramayan 2 milyon kişi dikkate alınırsa bu sayı 5.5 milyona, oran ise %20’ye varmaktadır. (DİSK-AR’ın TÜİK Hane Halkı İş Gücü Anketi Verileri Analizi) TÜİK’in Hane Halkı İş Gücü Anketi Verilerine göre nüfusun %36’sı geliri ile «zor» geçinebilmekte, %16.9’u « çok zor» geçinebilmekte, %10’u «kolay» geçinebilmekte ve %1.6’sı «çok kolay» geçinebilmektedir. Yukarıda ki tablo Türk Halkının ekonomik açıdan çok zor durumda olduğunun, istihdam probleminin aşılması güç bir noktaya doğru gittiğinin açık bir göstergesidir. Anket sonuçları ekonomi yönetiminin başarısızlığını çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Hükümet gündem değişiklikleri yolu ile halkın dikkatini başka yönlere çekerek ekonomik göstergelerin kamuoyunda tartışılmasını önlemeye çalışmaktadır. Dalga dalga gelen tutuklamalar, suikast ididiaları, bomba taşıyan kamyonlar, ıslak-kuru imzalar, tahliyeler sonra yeniden tutuklamalar gündem değiştirme yolları olarak bol bol kullanılmaktadır. Fakat unutulmamalıdır ki aç midelerin gurultusu bunlarla dinmez. Başbakanımız 7 yıl beklemeden sonra bu ekonomik bozukluğun sebebini buldu. Anayasa! Başbakan Tayyip Erdoğan AKP Genel Merkezinde düzenlenen «Yerel Yönetimler Sempozyumu»’nun kapanış konuşmasında «Hedefimiz Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına taşımak. Ama Anayasa değişiklikleri, çağın gerektirdiği düzenlemeleri yapmadan bunu başaramayız. Hedefimiz kişi başı milli geliri 15 bin dolara çıkarmak Anayasal mevzuatı değiştirmeden bunu başaramayız.» dedi. Demek ki ekonomik problemlerin sebebi Anayasa imiş bunu değiştirdiğimiz de herşey düzelecek fert başı milli gelirimiz 15 bin dolar olacak. Doğu toplumlarının yapısında problemleri tek sebebe bağlayarak çözüme gitme kolaycılığı vardır. Osmanlı döneminde bu tür çıkş yolları denenmiş fakat sonuç alınamamıştır. 1) 1808 yılında Osmanlı Sadrazamı ile Rumeli ve Anadolu ayanları arasında bozulan devlet düzenini yeniden sağlamak amacıyla yapılan anlaşma 2).1839 Tanzimat Fermanı. 3)18 Şubat 1856 tarihinde Babıali’de okunan “Islahat Fermanı” 4)23 Aralık 1876 yılında ilan edilen 1. Meşrutiyet. Bütün bunların hepsi problemlerimize kesin çözümler getireceği iddiası ile yapılan fakat bekleneni veremeyen düzenlemelerdi. Çünkü problemlerin gerçek sebepleri irdelenmeden batılıların zorlamaları ile yapılan düzenlemelerdi. Anayasa’yı değiştir kişi başı milli gelir 15 bin dolar olsun. Ne kadar kolay! Bu iş bu kadar kolaydı da 7 senedir neden yapmadınız? İnsanların kendilerini daha özgürce ifade edebildikleri ortamda sermaye daha çok gelir ve kalıcı olurmuş. Modern sömürücülük olan ’Küreselleşme’ gerekçesi ile yaptığınız özelleştirmeler le Türk Ekonomisini yabancılara teslim ettiniz. Adamlar mal bulmuş mağrubi gibi saldırdılar. Özgürlükler kısıtlı, istikrar endişelerimiz var demeden aldılar. Demek ki mevcut anayasa küresel sermayenin gelişinin önünde bir engel değil. Amaç bence farklı. Yasama ve yürütme kuvvetlerini elinde tutan siyasi iktidar 3. güç olan Yargıyı ele geçirmek istiyor. HSYK (Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu) ve Anayasa Mahkemesinin yapısını değiştirerek bu kurumları siyasallaştırmayı arzulamaktalar. Parti kapatma davasının açılma yetkisini TBMM’ne taşıyarak kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Yargıyı siyasallaştırarak iktidardan düştüklerinde kendilerini garantiye almak için bugünden tedbir alma düşüncesindeler. Siyasi iktidar ekonomik bahanelerin arkasına sığınarak yargısız bir devletin yolunu açmak istiyor. Asıl amaçları yargı denetiminden kaçmaktır. Bunların dışında Anayasa değişiklikleri ile esas yapılmak istenilen husus Türk Devletinin üniter yapısını bozarak ABD’nin arzuları istikametinde devletimizi federatif bir yapıya sokmaktır. Ortadoğu’da ABD’nin menfaatlerini korumak üzere kurulacak federatif devletin Anayasal zemini hazırlanmak isteniyor. Bu oluşuma karşı çıkabilecek Türk Silâhlı Kuvvetleri bunun için yıpratılmaya çalışılıyor, bazı insanlar sırf bu yüzden ne ile suçlandıklarını dahi bilmeden yıllarca hapislerde yatırılıyor. Türk Halkı ilk genel seçimde bu gidişe oyları ile dur diyecektir.

#

Yorumunuzu Ekleyin

Adı-Soyad
E-Posta
Yorum
İşlemin Sonucu
  • Yorumlar T.C. Yasalarına aykırı olamaz.
  • Hakaret içeren yorumlar, yayınlanmasa bile yasal mercilere iletilebilir
  • KVKK Kapsamında, bilgileriniz, yasal merciler hariç kimseyle paylaşılmaz.
  • Formda doldurduğunuz bilgiler ve IP adresiniz sisteme kaydedilir.
  • Yorumunuz onaylanıp yayınlandığında, sadece yorum, isim ve yorum tarih saati gösterilir.
Yorum Ekle

Yorumlar

Ahi Naci
8.04.2010 / 12:25:11
Anlayan için! ayrıntılarını verdiğiniz bu, "canbaza bak!" aldatmacaları, halkımıza "şaka gibi!" sindirtilmektadir. Bu aldatı nereye kadar sürer? Toplumu "lafa tutmak hususunda" fevkalâde ustakâr ve pişkin bir kadro, şapkayı masaya koyup gerçeği görmezse işimiz zor.Daha önceden denenmiş bir perde oyunu gibi, "ezberlerini" bozmuyorlar. Muayyen fasılalarla gidip, ustalarına tekmil veriyorlar. Başka ülkelerde denenmiş sonuçlardan emin "akıldâneleri" var. Atı alan "Üsküdar'ı" geçtiğinde olan halkımıza olacak. Nitekim! Bizi ayakta tutan iksir -Atatürkçülüğün- dolaylı yollarla yıpratılmasına sıra gelmez inşallah.
Nevzat Dağlı
16.04.2010 / 17:28:20
Anayasa hapı üstüne... Büyüğümüz emretti anayasa oldu hap, Reçetesi açıkça yazılır mı bilemem. Bari yutturmak için iyi prospektüs yap, Suda eritilir mi, ezilir mi bilemem. Derman ile dertleri öyle bir paketletti, Yavanlaşan mevzuya yeni tadlar ekletti. Yargıyı dövmek için uygun anı bekletti, Adalet karizması çizilir mi bilemem. Bekliyor ki, bu millet hap verince yutacak, Kalk deyince kalkacak, yat deyince yatacak, Hukuku defnederken kazma sapı tutacak, Mezarlık çetinkaya, kazılır mı bilemem. Düşündü ki, olursa mağduriyet hastası, Tablet tablet yutulur yeni rejim pastası. Yandaştan seçilirse hakimlerin en hası, Hak için diklenir mi, büzülür mü bilemem. Hukuka tuzak kuran şaşırır kendi atlar, O zaman elden tutmaz yalaka demokratlar. Bombayla oynuyorsan birgün elinde patlar, Mayınlı arazide gezilir mi bilemem. Minare çalanları kılıf ararken gördük, Adalet çatısını kırıp, yararken gördük. Biz nice avcıları yara sararken gördük, Sarılanlar ilerde çözülür mü bilemem. Kimi hap şifa verir, bize odur söylenen, Kimisi zevk içindir, iktidarda denenen. Milleti tavlamada zevk hapına güvenen, Yarın er meydanında üzülür mü bilemem. Nevzat sözü burda kes, yeter haddini aşma, Kabında durul artık sakın dışarı taşma. Kafiye tuzağına düşerek fazla coşma, Şiir seven büyüğün bozulur mu bilemem. Halk Ozanı Karamanlı Nevzat
Tevfik Kaymaz
18.04.2010 / 19:10:25
Bunların ANA TASALARININ ne olduğunu gayet güzel özetlemişsiniz. Ellerinize sağlık. Bunların ana tasaları ABD , AB ve İsrail in plan projelerini hayata geçirebilmek ve bunun karşılığında da İktidarda kalarak hedefledikleri Kürt _ İslam , ( sözde)İslam devrimini gerçekleştirmektir.
Kamil Uzun
19.04.2010 / 09:20:19
Anayasa hep sol zihniyetin istediği gibi oldu. Size gelince taraflı olacak. AKP, anayasa hazırlayınca bağımsızlık istenecek.
kayhan bilgesu
27.04.2010 / 21:50:07
Sayın Uzun ; 1982 Anayasasını sol zihniyet mi yaptı? Yani Solun üzerinden silindir gibi geçip her türden gericiliğin önünü açan 1980 darbesi sonrası hazırlanan anayasa sol zihniyetliydi demek öylemi? Yeni bir şey daha öğrenmiş olduk. Buna kargalar bile güler. Mevcut Anayasanın demokratik olmaması gibi bir sorunumuz var. Ama asıl sorunumuz AKP zihniyetinin anayasayı daha da anti demokratik bir hale sokma çabasıdır.
Kamil Uzun
28.04.2010 / 21:42:23
Bu memlekette hep solun istediği oldu. Üzerinde eski bir gocukla, deniz gezmişi bu ülkenin insanına acındırmayı iyi başardı bu sol zihniyet. Adalet Bakanlığına 20 yıl yetecek personel yerleştirdiler. Bütün tiyatroları, sanat dünyasını onlar parsellediler. Onun için bir zamanın marksist geçinen basın mensupları 80 sonrasında kapitalist düzenden geçinmeyi bildi. Türkiye'de sol bitmedi, kamuflaj oldu. İhtilal Nasıl sol'un ürünüyse, bu günkü sol'da ihtilalin ürünüdür
Kayhan Bilgesu
4.05.2010 / 12:12:59
Sizin o ihtilal dediğiniz şeye Solcular darbe der. Asıl darbeyi yiyen onlar olduğu için. Emperyalizm , kapitalizm ve gericilik adına her şeyi sol olarak görüyorsunuz. 1980 den sonra ülkede asıl bir yeşil sermaye birikimi başladı gözünüzü açıp iyice bir bakın. Birde bu memleketin 50 60 senedir hükümetinin başında sağ mı yoksa sol mu var ona bir bakın. Sağcı olmayan her şey sol demek değildir bunu bir türlü öğrenemediniz. Hem size göre sağ yada sol nedemek? Eğer devam edecekseniz bi zahmet açıklarsanız ben size doğrusunu öğretirim buradan yazarak. Çünkü bildikleriniz yanlış.
Kamil Uzun
4.05.2010 / 20:33:10
Ey yorumcu sen bana bişey öğretemezsin. Yeşil sermayeden dolayı solcular değil miydi 28 şubatı yapan. Solcular değil miydi ezanları tek minareden okutan. Sizin Din'le alıp veremediğiniz nedir. Taraklı'da bir zat yatar. Hıdır Dede hazretlerine gidin ve sorun ona "Hıdır dede, sen gençliğinde sağcı mıydın, solcu muydun?" O da sana diyecek ki" Evlat seni kim hastalattı"!! Bilmediğiniz bir şey var. Ben sağ adına konuşmuyorum. Sağcılar annesinin karnından sağdan, solcular soldan doğmuyor.
Selim Yürekli
10.05.2010 / 20:03:53
Sen önce sana karşı yazılan yorumların altında cevap ver. Elbette benimle o kullandığınız kelime gibi bir şey yarıştıramazsınız. Çünkü sizin kapasiteniz yetmez. attığınız yorumlarda tutarlı bir taraf yok sokak ağzından başka
Kadir DEMİR
14.09.2010 / 16:54:54
epey zamandır giremiyordum ajansa,bu gün nasip oldu şöyle bi sorti yaparken sizin saçma sapan yazdığınız belkide kendinizin bile inanmadığınız yazınızla karşılaştım. yazdığınız yazı tamamen yanlı olup okuyanın hafızasını haybeye meşgul edecek,ufacık bir ceviz kapçığını bile doldurmaz nitelikte.milletin gözü tamamen açılmış kardeş,sen neden bahsediyon.millet olup biteni yeteri kadar görebiliyor,böyle saçmalamana gerek yoktu. istediğin kadar yaz çiz ama senin ve senin gibi yanlı kalemşörlerin eline bişey geçmez,geçmeyecek... yazacak şeyim çok ama sizin zihniyet ne anlar nede dinler... Türk halkının 2011 seçimlerinde izleyeceği yol yine AK tır. referandum sonıcu göstermiştir ki önümüzdeki seçimde AKP nin alacağı oy en az yüzde 45 olup bu da tek başına iktidar demektir. ister patlayın ister çatlayın ama bu değişmeyecek Allahın izniyle... demedi demeyin,bu çocuk bunları nereden çıkarıyor demeyin,zamanı geldiğinde göreceksiniz...

YAZARIN SON YAZILARI

Çarşafa Dolananlar Ve Çarşaflayanlar

Çarşafa Dolananlar Ve Çarşaflayanlar

Cumhuriyet döneminde kıt imkânlar ile oluşturulan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin büyük çoğunluğu yabancilara satıldılar. Stratejik önemlerine bakılmaksızın haraç mezat satılan bu ekonomik değerlerin satışından elde edilen paralar vatandaşlarımıza istihdam yaratacak yatırımlara sokulmadı.
Sözde İslâmcılar

Sözde İslâmcılar

İstiklâl Harbi sırasında haçlı uzantıları ile mücadele eden Kuva-i Millicileri dinsizlikle suçlayıp düşmanla işbirliği yapanlar da sözüm ona İslâm adına hareket ediyorlardı!
Demokrasi

Demokrasi

Ülkemizde demokratikleşme adı altında yargının siyasallaştırılması, basının susturulması ve yandaşlaştırılması yönünde endişe verici gelişmelerin olduğunu görmekteyiz
Yetim Hakkı

Yetim Hakkı

Halkımızın dinine olan samimi bağlılığını bilen bazı politikacılar konuşurken İslâmi terminolojiye ait sözcük ve cümleleri kullanmayı tercih ediyorlar. Kalbe ve gönle yerleşmesi gereken İslâmiyet’i dillerine yerleştiren bu politikacılar muhalefette “Hazreti Ömer’in adaleti” ifadesini dillerinden düşürmezken, iktidar olduklarında maddi ve siyasi hırslarının esiri olarak iktidar imkânlarını olabildiğince istismar etmekteler
Yeni Bir Seymen Alayı

Yeni Bir Seymen Alayı

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesi olan milli devlet yapısının çökertilmesi için Türkiye’nin etnik yapısı sürekli kaşınmış ve Türkiye’nin çok etnikli bir nüfus yapısında, mozaik bir ülke olduğu tezi devamlı gündeme getirilerek Türkiyelilik kavramı ortaya atılmıştır.
Devlet Adamı Olabilmek

Devlet Adamı Olabilmek

Devlete isyan edip, Türk Askerine kurşun sıkanlara Kerbela muamelesi yapılmış. Bunu söyleyen kim? Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan. Demek ki politikacı olmakla devlet adamı olunmuyor.

GENEL BİLGİLER

Taraklı

Taraklı

Taraklı Nerede, Taraklı'nın tarihi ve coğrafi özellikleri
Taraklı Otobüs Saatleri

Taraklı Otobüs Saatleri

Ağustos 2023 Güncel Taraklı - Sakarya Otobüs Kalkış Saatleri, Taraklı Otobüs Saatler 2021, Taraklı Otobüs Tarifesi, Taraklı Sakarya ilk otobüs ne zaman? Taraklı - Sakarya Son Otobüs Ne zaman? Sakarya Taraklı İlk Otobüs Ne Zaman, Sakarya Taraklı Otobüs Saatleri, Taraklı Koop Otobüs Saatleri
Taraklı'da Gezilecek Yerler

Taraklı'da Gezilecek Yerler

Taraklı'ya geldiğinizde gezilecek yerler neresidir? Taraklı'nın en popüler gezilecek yerleri yazımızda.
Taraklı Termal Turizmi

Taraklı Termal Turizmi

Taraklı'da termal turizmi, Türkiye'deki belli başlı noktalardan biri haline gelmiştir.