Servet YILDIRIM Servet YILDIRIM Düşüncelerim

Anayasa Ve Ekonomi

Asıl amaçları yargı denetiminden kaçmaktır. Bunların dışında Anayasa değişiklikleri ile esas yapılmak istenilen husus Türk Devletinin üniter yapısını bozarak ABD’nin arzuları istikametinde devletimizi federatif bir yapıya sokmaktır
Yayın: Güncelleme:

2009 yılı büyüme oranı eksi 4.7 olarak belirlendi. Aynı yıl gelişmekte olan ülkelerin büyüme oranı ortalama artı 1.7 oldu. Yani 2009 yılında gelişmekte olan ülkeler 1.7 oranında büyüme gerçekleştirirken Türkiye 4.7 oranında küçüldü. 2003-2009 aralığında ki 7 yıl içinde gelişmekte olan ülkeler %54 oranında büyürken Türkiye ancak %34.1 oranında bir büyüme gerçekleştirebildi. 2008 yılında 10 376 dolar olan kişi başı geliri 2009 yılında 1786 dolar düşerek 8590 dolar olmuştur. Yukarıda alınan veriler TÜİK’in(Türkiye İstatistik Kurumu) verileridir. Yine TÜİK’e göre 3 milyon 471 bin işsiz vardır. Bu sayı çalışan nüfusun yaklaşık %13.5’ üne karşılık gelmektedir. Aslında işe başlamaya hazır olup iş bulabilmekten ümidini keserek iş aramayan 2 milyon kişi dikkate alınırsa bu sayı 5.5 milyona, oran ise %20’ye varmaktadır. (DİSK-AR’ın TÜİK Hane Halkı İş Gücü Anketi Verileri Analizi) TÜİK’in Hane Halkı İş Gücü Anketi Verilerine göre nüfusun %36’sı geliri ile «zor» geçinebilmekte, %16.9’u « çok zor» geçinebilmekte, %10’u «kolay» geçinebilmekte ve %1.6’sı «çok kolay» geçinebilmektedir. Yukarıda ki tablo Türk Halkının ekonomik açıdan çok zor durumda olduğunun, istihdam probleminin aşılması güç bir noktaya doğru gittiğinin açık bir göstergesidir. Anket sonuçları ekonomi yönetiminin başarısızlığını çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Hükümet gündem değişiklikleri yolu ile halkın dikkatini başka yönlere çekerek ekonomik göstergelerin kamuoyunda tartışılmasını önlemeye çalışmaktadır. Dalga dalga gelen tutuklamalar, suikast ididiaları, bomba taşıyan kamyonlar, ıslak-kuru imzalar, tahliyeler sonra yeniden tutuklamalar gündem değiştirme yolları olarak bol bol kullanılmaktadır. Fakat unutulmamalıdır ki aç midelerin gurultusu bunlarla dinmez. Başbakanımız 7 yıl beklemeden sonra bu ekonomik bozukluğun sebebini buldu. Anayasa! Başbakan Tayyip Erdoğan AKP Genel Merkezinde düzenlenen «Yerel Yönetimler Sempozyumu»’nun kapanış konuşmasında «Hedefimiz Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına taşımak. Ama Anayasa değişiklikleri, çağın gerektirdiği düzenlemeleri yapmadan bunu başaramayız. Hedefimiz kişi başı milli geliri 15 bin dolara çıkarmak Anayasal mevzuatı değiştirmeden bunu başaramayız.» dedi. Demek ki ekonomik problemlerin sebebi Anayasa imiş bunu değiştirdiğimiz de herşey düzelecek fert başı milli gelirimiz 15 bin dolar olacak. Doğu toplumlarının yapısında problemleri tek sebebe bağlayarak çözüme gitme kolaycılığı vardır. Osmanlı döneminde bu tür çıkş yolları denenmiş fakat sonuç alınamamıştır. 1) 1808 yılında Osmanlı Sadrazamı ile Rumeli ve Anadolu ayanları arasında bozulan devlet düzenini yeniden sağlamak amacıyla yapılan anlaşma 2).1839 Tanzimat Fermanı. 3)18 Şubat 1856 tarihinde Babıali’de okunan “Islahat Fermanı” 4)23 Aralık 1876 yılında ilan edilen 1. Meşrutiyet. Bütün bunların hepsi problemlerimize kesin çözümler getireceği iddiası ile yapılan fakat bekleneni veremeyen düzenlemelerdi. Çünkü problemlerin gerçek sebepleri irdelenmeden batılıların zorlamaları ile yapılan düzenlemelerdi. Anayasa’yı değiştir kişi başı milli gelir 15 bin dolar olsun. Ne kadar kolay! Bu iş bu kadar kolaydı da 7 senedir neden yapmadınız? İnsanların kendilerini daha özgürce ifade edebildikleri ortamda sermaye daha çok gelir ve kalıcı olurmuş. Modern sömürücülük olan ’Küreselleşme’ gerekçesi ile yaptığınız özelleştirmeler le Türk Ekonomisini yabancılara teslim ettiniz. Adamlar mal bulmuş mağrubi gibi saldırdılar. Özgürlükler kısıtlı, istikrar endişelerimiz var demeden aldılar. Demek ki mevcut anayasa küresel sermayenin gelişinin önünde bir engel değil. Amaç bence farklı. Yasama ve yürütme kuvvetlerini elinde tutan siyasi iktidar 3. güç olan Yargıyı ele geçirmek istiyor. HSYK (Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu) ve Anayasa Mahkemesinin yapısını değiştirerek bu kurumları siyasallaştırmayı arzulamaktalar. Parti kapatma davasının açılma yetkisini TBMM’ne taşıyarak kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Yargıyı siyasallaştırarak iktidardan düştüklerinde kendilerini garantiye almak için bugünden tedbir alma düşüncesindeler. Siyasi iktidar ekonomik bahanelerin arkasına sığınarak yargısız bir devletin yolunu açmak istiyor. Asıl amaçları yargı denetiminden kaçmaktır. Bunların dışında Anayasa değişiklikleri ile esas yapılmak istenilen husus Türk Devletinin üniter yapısını bozarak ABD’nin arzuları istikametinde devletimizi federatif bir yapıya sokmaktır. Ortadoğu’da ABD’nin menfaatlerini korumak üzere kurulacak federatif devletin Anayasal zemini hazırlanmak isteniyor. Bu oluşuma karşı çıkabilecek Türk Silâhlı Kuvvetleri bunun için yıpratılmaya çalışılıyor, bazı insanlar sırf bu yüzden ne ile suçlandıklarını dahi bilmeden yıllarca hapislerde yatırılıyor. Türk Halkı ilk genel seçimde bu gidişe oyları ile dur diyecektir.

#

YAZARIN SON YAZILARI

Çarşafa Dolananlar Ve Çarşaflayanlar

Çarşafa Dolananlar Ve Çarşaflayanlar

Cumhuriyet döneminde kıt imkânlar ile oluşturulan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin büyük çoğunluğu yabancilara satıldılar. Stratejik önemlerine bakılmaksızın haraç mezat satılan bu ekonomik değerlerin satışından elde edilen paralar vatandaşlarımıza istihdam yaratacak yatırımlara sokulmadı.
Sözde İslâmcılar

Sözde İslâmcılar

İstiklâl Harbi sırasında haçlı uzantıları ile mücadele eden Kuva-i Millicileri dinsizlikle suçlayıp düşmanla işbirliği yapanlar da sözüm ona İslâm adına hareket ediyorlardı!
Demokrasi

Demokrasi

Ülkemizde demokratikleşme adı altında yargının siyasallaştırılması, basının susturulması ve yandaşlaştırılması yönünde endişe verici gelişmelerin olduğunu görmekteyiz
Yetim Hakkı

Yetim Hakkı

Halkımızın dinine olan samimi bağlılığını bilen bazı politikacılar konuşurken İslâmi terminolojiye ait sözcük ve cümleleri kullanmayı tercih ediyorlar. Kalbe ve gönle yerleşmesi gereken İslâmiyet’i dillerine yerleştiren bu politikacılar muhalefette “Hazreti Ömer’in adaleti” ifadesini dillerinden düşürmezken, iktidar olduklarında maddi ve siyasi hırslarının esiri olarak iktidar imkânlarını olabildiğince istismar etmekteler
Yeni Bir Seymen Alayı

Yeni Bir Seymen Alayı

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesi olan milli devlet yapısının çökertilmesi için Türkiye’nin etnik yapısı sürekli kaşınmış ve Türkiye’nin çok etnikli bir nüfus yapısında, mozaik bir ülke olduğu tezi devamlı gündeme getirilerek Türkiyelilik kavramı ortaya atılmıştır.
Devlet Adamı Olabilmek

Devlet Adamı Olabilmek

Devlete isyan edip, Türk Askerine kurşun sıkanlara Kerbela muamelesi yapılmış. Bunu söyleyen kim? Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan. Demek ki politikacı olmakla devlet adamı olunmuyor.

GENEL BİLGİLER

Taraklı

Taraklı

Taraklı Nerede, Taraklı'nın tarihi ve coğrafi özellikleri
Taraklı Otobüs Saatleri

Taraklı Otobüs Saatleri

Ağustos 2023 Güncel Taraklı - Sakarya Otobüs Kalkış Saatleri, Taraklı Otobüs Saatler 2021, Taraklı Otobüs Tarifesi, Taraklı Sakarya ilk otobüs ne zaman? Taraklı - Sakarya Son Otobüs Ne zaman? Sakarya Taraklı İlk Otobüs Ne Zaman, Sakarya Taraklı Otobüs Saatleri, Taraklı Koop Otobüs Saatleri
Taraklı'da Gezilecek Yerler

Taraklı'da Gezilecek Yerler

Taraklı'ya geldiğinizde gezilecek yerler neresidir? Taraklı'nın en popüler gezilecek yerleri yazımızda.
Taraklı Termal Turizmi

Taraklı Termal Turizmi

Taraklı'da termal turizmi, Türkiye'deki belli başlı noktalardan biri haline gelmiştir.